Aalborg CSP har indgået kontrakt med Solrød Fjernvarme på levering af et skræddersyet CO2 varmepumpesystem, der skal understøtte fjernvarmeværkets overgang fra naturgas til vedvarende energi.

FAKTA:

Kunde:       Solrød Fjernvarme a.m.b.a.
Sted:    Solrød/Havdrup
Status:    I drift
Teknologi:     CO2 varmepumpesystem
Kapacitet:    1,2MW ved 0ºC
Kontrakttype:    Totalentreprise

Løsning tilpasset behov og eksisterende energisystem

Ordren til Solrød Fjernvarme er en totalentreprise bestående af en 1,2 MW CO2 varmepumpe, udvidelse af eksisterende teknikbygning samt integration med det eksisterende anlæg som inkluderer et 2.569 m2 solvarmeanlæg og en 1.250 makkumuleringstank. Varmepumpeanlægget, som er specifikt tilpasset Solrød Fjernvarmes energibehov, anvender udeluft som varmekilde til varmeproduktionen og sikrer en mere fleksibel energiforsyning.

Bæredygtigt kølemiddel

Solrød Fjernvarme valgte foruden en bæredygtig varmeløsning også valgt et bæredygtigt og klimavenligt kølemiddel til deres varmepumpeløsning. Varmepumpeanlæg benytter således CO2 som kølemiddel. Nogle af de kølemidler, der anvendes i dag, er såkaldte HFC'er eller HFO'er, der, når de nedbrydes, omdannes til PFAS. Disse fluorholdige drivhusgasser er problematiske for miljøet, da de bidrager til den globale opvarmning, samt er potentielt skadelige for mennesker, fordi de mistænkes for at føre til en lang række forskellige sygdomme. CO2 derimod er et fremtidssikret og klimavenligt kølemiddel, som foruden at være naturligt også er yderst energieffektivt.

Leveringsomfang

 • Design og levering af varmepumpesystem
 • Design og levering af rørføring
 • Udvikling og levering af bygninger
 • Mekaniske og elektriske installationer
 • P&I diagrammer og styresystem
 • SRO/PLC
 • 3D modellering
 • Styrke- og flexberegninger
 • Dokumentation
 • Tilsyn af installation og idriftsættelse
 • Legalisering af anlægget

VIL DU VIDE MERE? :

Lasse Lykkegaard
Salgs- og projektingeniør
Fjernvarme- og industrielle energiløsninger
Solvarme, varmepumper, damvarmelager
Telefon: +45 22 19 96 63
E-mail: lly@aalborgcsp.com