Aalborg CSP har indgået kontrakt med Solrød Fjernvarme på levering af et skræddersyet CO2 varmepumpesystem,der skal understøtte fjernvarmeværkets overgang fra naturgas til vedvarende energi.

FAKTA:

Kunde:       Solrød Fjernvarme a.m.b.a.
Sted:    Solrød/Havdrup
Status:    Under opbygning
Teknologi:     CO2 varmepumpesystem
Kapacitet:    1,2MW ved 0ºC
Kontrakttype:    Totalentreprise

Effektivt og bæredygtigt kølemiddel

Aalborg CSP blev valgt som totalleverandør af det 1,2MW store CO2 varmepumpesystem, som optager varme fra luften, hvorefter den termiske energi overføres ved hjælp af CO2. COsom kølemiddel er både effektivt og bæredygtigt, da CO2 udvindes fra luften og ikke påvirker miljøet, hvis det udledes. Aalborg CSP er ligeledes ansvarlig for integrationen med fjernvarmeværkets eksisterende fjernvarmeløsning.

Intelligent integration øger effektivitet af varmeproduktionen

Varmepumpesystemet integreres med et 2.569 m2 solvarmeanlæg samt en 1.250 m3 akkumuleringstank på en intelligent måde, som gør det muligt for varmepumpen at øge returtemperaturen i solvarmeanlægget og dermed booste det komplette anlægs effektivitet. Energi fra værkets eksisterende varmeakkumuleringstank er ligeledes med til at øge effektiviteten af varmepumpen.  
I løbet af kort tid forventes antallet af forbrugere at blive mere end fordoblet i Havdrup. Varmepumpen skal således sikre, at der er grøn varme til de mange nye forbrugere, der kobler sig på fjernvarmenettet.

Leveringsomfang

 • Design og levering af varmepumpesystem
 • Design og levering af rørføring
 • Udvikling og levering af bygninger
 • Mekaniske og elektriske installationer
 • P&I diagrammer og styresystem
 • SRO/PLC
 • 3D modellering
 • Styrke- og flexberegninger
 • Dokumentation
 • Tilsyn af installation og idriftsættelse
 • Legalisering af anlægget

VIL DU VIDE MERE? :

Per Aasted
Salgs- og projektingeniør
Fjernvarme- og industrielle energiløsninger (DK)
Solvarme, varmepumper, damvarmelager
Telefon: +45 29 92 95 06