Aalborg CSP modtog ordre på levering af et 8MWt solvarmeanlæg fra det kombinerede varme og el kraftværk (Smørum Kraftvarmeværk A.m.b.A.). Anlægget skal reducere varmeværkets afhængighed af naturlige gasser samt stabilisere energi priserne.  

FAKTA:

Kunde:       Smørum Kraftvarmeværk
Sted:    Smørum, Danmark
Status:    I drift
Teknologi:      Solvarmeanlæg
Kapacitet:    8MWt
Energiproduktion:      5.568 MWh
Kontrakttype:    Totalentreprise

Plane solfangere imødekommer kundens energibehov

Det 11.312m2 store solvarmeanlæg består af 59 rækker plane solfangere, som på årsbasis er i stand til at producere 5.568 MWh varme og dermed forsyne Smørum Kraftvarmeværks 2.583 forbrugere med bæredygtig varme. Aalborg CSP har ligeledes varetaget leveringen af de påkrævede tekniske installationer samt den 2,2 km lange rørledning til energitransmission som transporterer energien fra solfeltet direkte til fjernvarmecentralen. 

Solvarmeanlæg producerer over forventning

Anlægget har høstet solens stråler siden foråret 2018 hvor det grundet danske vejrrekorder var i stand til at producere 40% mere energi end forventet og dermed dække  næsten 100% af byens varmebehov. Anlægget har fortsat de gode produktionsresultater. Udover at være en prismæssigt konkurrencedygtig varmeproduktionsløsning, sparer solanlægget også udledningen af 1.100 tons CO2.  

Leveringsomfang

 • Design og levering af solvarmeanlæg
 • Design og levering af rørføring
 • Udvikling og levering af bygninger
 • Mekaniske og elektriske installationer
 • P&I diagrammer og styresystem
 • SRO/PLC
 • 3D modellering
 • Styrke- og flexberegninger
 • Dokumentation
 • Tilsyn af installation og idriftsættelse
 • Legalisering af anlægget

Jan Møller, adm. direktør hos Smørum Kraftvarmeværk AmbA.

I forhold til den udvikling vi gennemgår, var det et naturligt skridt at konvertere til en vedvarende energikilde, som kan konkurrere med de svingende naturgaspriser, for derigennem at stabilisere omkostningerne forbundet med energiproduktionen. Plane solfangere matchede bedst vores energibehov og den alsidige projektportefølje og globale kapacitet som Aalborg CSP præsenterede, fik os til at vælge dem som partnere til dette projekt.

VIL DU VIDE MERE? :

Lasse Lykkegaard
Salgs- og projektingeniør
Fjernvarme- og industrielle energiløsninger
Solvarme, varmepumper, damvarmelager
Telefon: +45 22 19 96 63
E-mail: lly@aalborgcsp.com