I Saltum dækkes omkring 80% af beboernes varmeforbrug af det lokale varmeværks 1,2MW eldrevne luft-til-vand varmepumpeanlæg. Anlægget er med til at realisere Saltum Fjernvarmes grønne omstilling, samt medvirke til en stabilisering af værkets varmepriser.

FAKTA:

Kunde:       Saltum Fjernvarme
Sted:    Saltum
Status:    I drift
Teknologi:     Eldrevet varmepumpe
Kapacitet:    1,2MW 
Energiproduktion:     8.000MWh / år
Kontrakttype:    Totalentreprise

Skræddersyet løsning og høj virkningsgrad

Det 1,2 MW store eldrevene luft-til-vand varmepumpeanlæg er tilpasset Saltum Fjernvarmes individuelle temperatur- og energibehov med en høj COP og sænker dermed omkostningerne til energi, samtidig med at  fleksibiliteten øges. Varmepumpen udnytter energien i luften og anvender denne som varmekilde til varmeproduktionen.

Varmepumpesystem dækker 80% af varmeforbruget

Varmepumpeanlægget er designet og leveret af Aalborg CSP i samarbejde med Innoterm og Frontmatec. Varmepumpen med til at reducere værkets gasafhængighed og dermed gøre Saltum Fjernvarmes varmeproduktion mere bæredygtig. Anlægget producerer på årsbasis omkring 8.000 MWh varme og dermed dække omkring 80% af varmeforbruget hos værkets kunder. Anlægget bidrager ydermere til en stabilisering af varmepriserne.

Leveringsomfang

 • Design og levering af varmepumpesystem
 • Design og levering af rørføring
 • Udvikling og levering af bygninger
 • Mekaniske og elektriske installationer
 • P&I diagrammer og styresystem
 • SRO/PLC
 • 3D modellering
 • Styrke- og flexberegninger
 • Dokumentation
 • Tilsyn af installation og idriftsættelse
 • Legalisering af anlægget

Ole B. Hejlesen, Formand, Saltum Fjernvarme A.m.b.a.

”Vi har valgt Aalborg CSP som totalleverandør, fordi den løsning de tilbød, havde den højeste virkningsgrad og bedste totaløkonomi. Samtidig var det den løsning, der var bedst indpasset i landskabet, og der var taget højde for, at støj ikke kommer til at genere naboerne.”

VIL DU VIDE MERE? :

Lasse Lykkegaard
Salgs- og projektingeniør
Fjernvarme- og industrielle energiløsninger
Solvarme, varmepumper, damvarmelager
Telefon: +45 22 19 96 63
E-mail: lly@aalborgcsp.com