I Ørum dækker et 2,5MW varmepumpeanlæg integreret med et solvarmeanlæg op mod 93% af varmeforbruget hos det lokale fjernvarmeværks kunder. Denne intelligente integration øger effektiviteten af det samlede energisystem såvel som systemfleksibiliteten.

FAKTA:

Kunde:       Ørum Varmeværk a.m.b.a.
Sted:    Ørum, Tjele
Status:    I drift
Teknologi:     Varmepumpeanlæg
Kapacitet:    2,5 MW ved 5° C
Energiproduktion: 
  10.000 MWh

Intelligent integration dækker op mod 93% af varmeforbrug

I Ørum har etableringen af et 2,5MW varmepumpeanlæg samt integrationen med et eksisterende solvarmeanlæg gjort det muligt for det lokale fjernvarmeværk at sænke deres gasforbrug, gøre energiproduktionen mere fleksibel og således reducere energiomkostningerne. Sol og varmepumpe kan således tilsammen dække op mod 93 % af varmeforbruget hos værkets kunder.

Øget effektivitet og fleksibilitet

Anlægget fra Aalborg CSP er integreret med et 6.376 m² solvarmeanlæg samt en akkumuleringstank for øget fleksibilitet og effektivitet. Varmepumpen optimerer returtemperaturen i solvarmeanlægget i solfattige måneder og øger dermed den samlede effektivitet. Samtidig er den energi, der trækkes ud af  akkumuleringstanken, med til at forbedre varmepumpens effektivitet. Ørum Varmeværk kan ydermere drifte anlægget alt efter udviklingen i elprisen. Det betyder, at varmepumpen også kan køre når elprisen er meget lav eller ligefrem negativ. Den producerede varme gemmes i denne forbindelse i akkumuleringstanken og Ørum Varmeværk kan i processen tjene penge på at aftage strøm til varmeproduktionen.


VIL DU VIDE MERE? :

Per Aasted
Salgs- og projektingeniør
Fjernvarme- og industrielle energiløsninger (DK)
Solvarme, varmepumper, damvarmelager
Telefon: +45 29 92 95 06