I Ørum dækker et 2,5MW varmepumpeanlæg integreret med et solvarmeanlæg op mod 93% af varmeforbruget hos det lokale fjernvarmeværks kunder. Denne intelligente integration øger effektiviteten af det samlede energisystem såvel som systemfleksibiliteten.

FAKTA:

Kunde:       Ørum Varmeværk a.m.b.a.
Sted:    Ørum, Tjele
Status:    I drift
Teknologi:     Varmepumpeanlæg
Kapacitet:    2,5 MW ved 5° C
Energiproduktion: 
  10.000 MWh
Kontrakttype:    Totalentreprise

Intelligent integration dækker op mod 93% af varmeforbrug

I Ørum har etableringen af et 2,5MW varmepumpeanlæg samt integrationen med et eksisterende 6.376 msolvarmeanlæg og dertilhørende akkumulringstank gjort det muligt for det lokale fjernvarmeværk at sænke deres gasforbrug, gøre energiproduktionen mere fleksibel og således reducere energiomkostningerne. Sol og varmepumpe kan  tilsammen dække op mod 93 % af varmeforbruget hos værkets kunder.

Øget effektivitet og fleksibilitet

Varmepumpen optimerer returtemperaturen i solvarmeanlægget i solfattige måneder og øger dermed den samlede effektivitet. Samtidig er den energi, der trækkes ud af  akkumuleringstanken, med til at forbedre varmepumpens effektivitet. Ørum Varmeværk kan ydermere drifte anlægget alt efter udviklingen i elprisen. Det betyder, at varmepumpen også kan køre når elprisen er meget lav eller ligefrem negativ. Den producerede varme gemmes i denne forbindelse i akkumuleringstanken og Varmeværket kan i processen tjene penge på at aftage strøm til varmeproduktionen.

Leveringsomfang

 • Design og levering af varmepumpesystem
 • Design og levering af rørføring
 • Udvikling og levering af bygninger
 • Mekaniske og elektriske installationer
 • P&I diagrammer og styresystem
 • SRO/PLC
 • 3D modellering
 • Styrke- og flexberegninger
 • Dokumentation
 • Tilsyn af installation og idriftsættelse
 • Legalisering af anlægget

VIL DU VIDE MERE? :

Lasse Lykkegaard
Salgs- og projektingeniør
Fjernvarme- og industrielle energiløsninger
Solvarme, varmepumper, damvarmelager
Telefon: +45 22 19 96 63
E-mail: lly@aalborgcsp.com