Med etableringen af en 10,2 MW varmepumpe fra Aalborg CSP, vil Envafors være i stand til øge og yderligere optimere den grønne fjernvarme lokalt og sikre tilstrækkelig varmekapacitet til at forsyne såvel nuværende som fremtidige fjernvarmekunder med grøn fjernvarme.

FAKTA:

Kunde:       Envafors
Sted:    Halsskov
Status:    Under opbygning
Teknologi:     Varmepumpeanlæg
Kapacitet:    10,2 MW
Kontrakttype:    Totalentreprise

Øget effektivitet og fleksibilitet

Ordren til Envafors er en totalentreprise bestående af en 10,2 MW luft-til-vand varmepumpe med tilhørende veksler og rør samt integration med fjernvarmeværkets eksisterende anlæg som inkluderer både et solvarmeanlæg og en halmkedel. Varmepumpeanlægget, som er specifikt tilpasset Envafors’ energibehov og eksisterende anlæg, anvender udeluft som varmekilde til varmeproduktionen. Anlægget bidrager ydermere til en optimering og effektivisering af fjernvarmeværkets eksisterende solvarmeanlæg og halmkedel.

Synergi mellem energikilder

Varmepumpen gør det muligt at udnytte solvarmen mere effektivt, da varmepumpen optimerer returtemperaturen i solvarmeanlægget i solfattige måneder. Der sendes således koldere vand ud til panelerne, som dermed optager mere varme fra solen, hvilket er med til at øge den samlede effektivitet af anlægget. Energien fra solvarmeanlægget er ligeledes med til at forbedre virkningsgraden i varmepumpen i de perioder, hvor det giver størst effektivitet.

Ved at kombinere flere grønne teknologier kan Envafors tilpasse driften af deres anlæg i overensstemmelse med de eksisterende forhold og herved opnå en mere effektiv og fleksibel varmeforsyning. Envafors vil således fremadrettet kunne udnytte energien fra solceller og vindmøller til produktion af fjernvarme, når markedspriserne på elektricitet er lave.

Leveringsomfang

 • Design og levering af varmepumpesystem, rørføring og jordarbejde
 • Ammoniak kredsløbsdesign
 • Mekaniske og elektriske installationer
 • P&I diagrammer og styresystem
 • SRO/PLC
 • Opsætning og sammensætning af forskellige driftsscenarier
 • 3D model
 • Beregning af styrke og fleksibilitet
 • Varmebalanceberegninger
 • Dimensionering af intern varmeveksleres energiomdannelse
 • Dokumentation
 • Overvågning af installation og idriftsættelse
 • Legalisering af anlægget

VIL DU VIDE MERE? :

Lasse Lykkegaard
Salgs- og projektingeniør
Fjernvarme- og industrielle energiløsninger
Solvarme, varmepumper, damvarmelager
Telefon: +45 22 19 96 63
E-mail: lly@aalborgcsp.com