I Brønderslev skal en integreret 1 MW luft-til-vand varmepumpe genindvinde varme fra det lokale fjernvarmeværk eksisterende biomassekedler samt fra udeluften. Det nye varmepumpeanlæg er specifikt tilpasset Brønderslev Forsynings eksisterende anlæg med fokus på en effektiv og billig varmeproduktion ved udnyttelse af eksisterende overskudsenergi.

FAKTA:

Kunde:       Brønderslev Forsyning
Sted:    Brønderslev
Status:    Under opbygning
Teknologi:     Varmepumpeanlæg
Kapacitet:    1 MW
Kontrakttype:    Totalentreprise

Effektiv og billig varmeproduktion

Ordren til Brønderslev Forsyning er en totalentreprise bestående af en 1 MW luft-til-vand varmepumpe med tilhørende rør og veksler samt integration med fjernvarmeværkets eksisterende anlæg som inkluderer et 26.929 m2 solvarmeanlæg samt to biomassekedler. Det nye varmepumpeanlæg er specifikt tilpasset Brønderslev Forsynings eksisterende anlæg med fokus på en effektiv og billig varmeproduktion ved udnyttelse af eksisterende overskudsenergi.

Synergi mellem energikilder

Varmepumpen er designet til at kunne genindvinde energi fra spildvarmen fra fjernvarmeværkets eksisterende biomassekedler eller udeluften. Når biomassekedlerne kører, genereres der i kedelhallen en del spildvarme. Denne spildvarme genindvindes af en luftkøler. Energien fra spildvarmen omsættes efterfølgende i den elektriske varmepumpe, der komprimerer energien til brugbar fjernenergi. Når temperaturen i fyrrummet er passende, opsamles energien til varmepumpen i stedet fra udeluften ved hjælp af energioptagere.

Leveringsomfang

  • Design og levering af varmepumpesystem
  • Design og levering af rørføring
  • Mekaniske installationer
  • P&I diagrammer og styresystem
  • Tegningsmateriale
  • Dokumentation
  • Tilsyn af installation og idriftsættelse
  • Legalisering af anlægget

VIL DU VIDE MERE? :

Lasse Lykkegaard
Salgs- og projektingeniør
Fjernvarme- og industrielle energiløsninger
Solvarme, varmepumper, damvarmelager
Telefon: +45 22 19 96 63
E-mail: lly@aalborgcsp.com