Damvarmelager

Et damvarmelager gør det muligt for fjernvarmeværker og forsyningsselskaber at opsamle og udnytte den overskudsvarme, som normalt blot går til spilde. Ved at udnytte overskudsvarmen optimeres energiudnyttelsen betydeligt samtidig med at system-fleksibiliteten øges. 

Aalborg CSP tilbyder leverance og installation af del-komponenter eller totalleverancer af skræddersyede damvarmelagerløsninger. Vi tilbyder ligeledes forstudier og analyser i form af feasibility studier samt ingeniørydelser til systemer og løsninger til integration med damvarmelagre.


Optimal energiudnyttelse med lagring af overskudsvarme

Et damvarmelager er et stort lukket vandreservoir anvendt til lagring af termisk energi. Indersiden af lageret er beklædt med en vandtæt plastliner, som modvirker lækage, mens toppen af lageret dækkes af et flydende og isolerende låg, som holder på varmen samt afholder nedbør fra at trænge ind.

Overskydende varme fra solvarmeanlæg, industrielle processer samt elektricitet fra vindmøller og PV-paneler kan anvendes til at opvarme vandet i damvarmelageret til 80-90 °C. Når varmebehovet stiger, ledes køligt returvand ind i lagerets bund, mens det varme vand i lagerets top sendes ud til forbrugerne. Varmen lagres dermed, når den er billig at producere og ledes ud til forbrugerne, når den er dyr at producere, hvormed optimal udnyttelse af energien opnås. Ved at udnytte overskudsvarmen optimeres energiudnyttelsen betydeligt samtidig med at system-fleksibiliteten øges. Ydermere minimeres spidsbelastningsperioderne i forsyningen, og der skabes balance mellem udbud og efterspørgsel.

Damvarmelagre kan i samspil med andre teknologier optimere energiydelsen, hvorfor de er ideelle i samdrift med eksempelvis solvarmeanlæg, biomassekedler og varmepumper.

 


Certificeret lågdesign sikrer minimalt varmetab

Med en damvarmelagerløsning fra Aalborg CSP får du foruden et omkostningseffektivt lager også et langtidsholdbart og driftsstabilt låg, der sikrer minimalt varmetab. Aalborg CSPs lågteknologi er ydermere certificeret af Lloyd's Register og er udviklet med særligt fokus på de design-, drifts- og vedligeholdelsesforhold, som et damvarmelager udsættes for i sin levetid.

Den langtidsholdbare og driftsstabile lågteknologi håndterer således luft-, vand- og fugtansamlinger på en effektiv måde,


PTX og energilagring for effektiv sektorkobling

Damvarmelagere er ligeledes en ideel teknologi, når det kommer til Power-to-X (PTX). PTX med sektorkobling af eksempelvis el og fjernvarme ved hjælp af energilagring, herunder damvarmelager, anses som værende en af nøglerne til fremtidens bæredygtige energisystem.

Et damvarmelager kan med fordel integreres med energisystemer med en allerede eksisterende elkedel. Kedlen udnyttes her til at opvarme vand ved hjælp af overskudsstrøm fra eksempelvis vindmøller og PV-paneler til fjernvarmebehov. Det opvarmede vand kan dernæst lagres i et damvarmelager. Køligt vand tages fra lageret, når elprisen er lav, varmes op ved hjælp af elkedlen, og lagres igen til senere brug. Det er således muligt at konvertere overskuds-el til fjernvarme - PTXHEAT - og derved udnytte udsvingene i elprisen for at opnå optimal system-fleksibilitet.

 

VIL DU VIDE MERE? :

Lasse Lykkegaard
Salgs- og projektingeniør
Fjernvarme- og industrielle energiløsninger
Solvarme, varmepumper, damvarmelager
Telefon: +45 22 19 96 63
E-mail: lly@aalborgcsp.com