Aalborg CSP modtog i oktober 2014 ordre på udvikling og levering af et avanceret solvarmeanlæg til Taars Varmeværk. Anlægget kombinerer CSP parabolske trug og plane solfangere for optimal udnyttelse af solens stråler.

FAkta:

Kunde:       Tårs Varmeværk
Sted:    Tårs
Status:    I drift
Teknologi:      CSP- og plane solfangere
Energiproduktion:      6,082MWh
Kontrakttype:    Totalentreprise

Optimal udnyttelse af solens stråler

For at sikre en optimal udnyttelse af solens stråler valgte Taars Varmeværk at opsætte et kombineret solvarmeanlæg bestående af plane solfangere og CSP-solfangere. Kombinationen af disse solfangertyper giver en høj ydelse over hele dagen og en stor solvarmeproduktion, hvilket medfører en stor besparelse på gasforbruget.

Solvarmeanlægget fra Aalborg CSP består af 4,039 mCSP-solfangere samt 5,972 m2 plane solfangere og er udformet således at de plane solfangere forvarmer fjernvarmevandet. Ved at lade de plane solfangere producere ved en lavere temperatur end normalt yder de ca. 20 % mere. Fjernvarmevandet ledes videre til CSP-solfangerene, der opvarmer vandet til en lagerbar temperatur på 90-98 °C. Plane solfangere har en højere ydelse ved lavere temperaturer og producerer bedst midt på dagen, mens CSP-solfangere udmærker sig ved en høj effektivitet særligt ved højere temperaturer og producerer varme jævnt over hele dagen.

Solen leverer 30 % af varmen

Den høje solandel, på 30 %, opnås ved at overdimensionere anlægget og bruge CSP-solfangernes reguleringsfunktion til at undgå problemer med overproduktion. Dette sker ved at udnytte de to eksisterende akkumuleringstanke, og på den måde undgå sæsonlagring.
Da anlægget i Tårs var det første af sin slags blev der ydet EUDP-støtte til verificering og erfaringsdeling.

Leveringsomfang

 • Design og levering af solvarmanlæg
 • Design og levering af rørføring
 • Udvikling og levering af bygninger
 • Mekaniske og elektriske installationer
 • P&I diagrammer og styresystem
 • SRO/PLC
 • 3D modellering
 • Styrke- og flexberegninger
 • Dokumentation
 • Tilsyn af installation og idriftsættelse
 • Legalisering af anlægget

VIL DU VIDE MERE? :

Lasse Lykkegaard
Salgs- og projektingeniør
Fjernvarme- og industrielle energiløsninger
Solvarme, varmepumper, damvarmelager
Telefon: +45 22 19 96 63
E-mail: lly@aalborgcsp.com