Med etableringen af en ny spildevandsvarmepumpe fra Aalborg CSP, vil E.ON være i stand til yderligere at optimere deres grønne fjernvarmeleverance i Frederikssund. Ordren til E.ON består af en komplet teknikenterprise på en varmepumpe med tilhørende veksler, rør og rensesystem, der har til hensigt at tage energien ud af det rensede soildevand, inden det efterfølgende udledes i Roskilde Fjord. 

FAKTA:

Kunde:       E.ON Danmark
Sted:    Frederikssund
Status:    Under opbygning
Teknologi:     Varmepumpeanlæg
Kapacitet:    2,5 MW
Kontrakttype:    Totalentreprise

Specialdesignet varmepumpe med høj COP

Ordren til E.ON består af en komplet teknikenterprise på en varmepumpe med tilhørende veksler, rør og rensesystem, der har til hensigt at tage energien ud af det rensede soildevand, inden det efterfølgende udledes i Roskilde Fjord. Selve varmepumpen, som bruger ammoniak som kølemiddel, vil have en maksimal ydelse på ca. 2.500 kW. Varmepumpen er ydermere specialdesignet til E.ON Frederikssund for at tilsikre en høj COP (Coefficient Of Performance) for dermed at garantere, at forbrugerne får flest mulige kWh fjernvarme ud af de kWh strøm, der tilføres varmepumpen. 

Spildevandstemperaturen varierer hen over året og planen med varmepumpen i Frederikssund er at udvinde ca. 7° C fra spildevandet. Ved brug af varmepumpen hæves temperaturen til omkring de 70° C afhængig af den aktuelle årstid, hvorefter det efterfølgende sendes direkte ud i fjernvarmerørene i Frederikssund.

Bæredygtig og fleksibel teknologi

Udover de klimamæssige fordele, som den nye varmepumpe-løsning giver, er løsningen desuden fremtidssikret og designet fleksibelt, så det vil være muligt at udnytte udeluft som energikilde, såfremt rensningsanlægget i fremtiden skulle blive nedlagt i forbindelse med ændringer i spildevandsplanen.

Leveringsomfang

 • Design og levering af varmepumpesystem
 • Design og levering af rørføring
 • Udvikling og levering af bygninger
 • Mekaniske og elektriske installationer
 • P&I diagrammer og styresystem
 • SRO/PLC
 • 3D modellering
 • Styrke- og flexberegninger
 • Dokumentation
 • Tilsyn af installation og idriftsættelse
 • Legalisering af anlægget

VIL DU VIDE MERE? :

Lasse Lykkegaard
Salgs- og projektingeniør
Fjernvarme- og industrielle energiløsninger
Solvarme, varmepumper, damvarmelager
Telefon: +45 22 19 96 63
E-mail: lly@aalborgcsp.com