Aalborg CSP undersøgte muligheden for at udnytte solens varme til at nedbringe Solrød Fjernvarmeværks afhængighed af naturgas, samt stabilisere energipriserne. For at imødekomme kundens energibehov til den lavest mulige pris, er anlægget designet som et 2.569 m2 stort solvarmeanlæg samt en 1.250 m3 akkumuleringstank.

FAKTA:

Kunde:       Solrød Fjernvarme
Sted:    Havdrup
Status:    I drift
Teknologi:      Solvarmeanlæg
Kapacitet:    1,9 MWt
Energiproduktion:      1.226 MWh

Solvarmeanlægget i Havdrup/Solrød består af et 2.569 m2 solfelt bestående af både enkelt- og dobbeltglaserede solfangere samt en 1.250 m3 akkumuleringstank. Solfangerne er fordelt på 13 rækker, med op til 20 solfangere pr. række. Solfeltet er ydermere opbygget således, at solfangerne med et lag glas er placeret i starten af rækkerne, mens solfangerne med to lag glas er placeret i slutningen. Formålet med at benytte solfangere med et lag glas i de første rækker er at få så meget energi ind i solfangerne som muligt og dermed høste mere energi. Solfangere med et lag glas optager mere energi, men samtidig tabes der også mere energi. Når der skiftes fra et til to lag glas optages der mindre energi, men der er derimod også mindre udstråling og dermed mindre varmetab. 

Med en kapacitet på 1.9MWt er solvarmeanlægget i stand til at producere 1,226 MWh årligt og dermed forsyne 350 husstande med bæredygtig varme. Anlægget sparer ligeldes udledningen af 233 tons CO2 årligt.

 

Kaj Holm, Driftschef hos Solrød Fjernvarme a.m.b.a.

Ydelsen på anlægget lever op til forventningerne. Det er meget let og overskueligt at styre på SRO-anlægget, og med hensyn til vedligehold, har der efter 10 måneders drift ikke været noget at komme efter.