Aalborg CSP undersøgte muligheden for at udnytte solens varme til at nedbringe Solrød Fjernvarmeværks afhængighed af naturgas, samt stabilisere energipriserne. For at imødekomme kundens energibehov til den lavest mulige pris, er anlægget designet som et 2.569 m2 stort solvarmeanlæg samt en 1.250 m3 akkumuleringstank.

FAKTA:

Kunde:       Solrød Fjernvarme
Sted:    Havdrup
Status:    I drift
Teknologi:      Solvarmeanlæg
Kapacitet:    1,9 MWt
Energiproduktion:      1.226 MWh
Kontrakttype:    Totalentreprise

Høster energi fra solen på den mest effektive måde

Solvarmeanlægget i Havdrup/Solrød består af et 2.569 m2 solfelt bestående af plane solfangere med både et og to lag glas samt en 1.250 m3 akkumuleringstank. Med en kapacitet på 1.9MWt er solvarmeanlægget i stand til at producere 1,226 MWh årligt og dermed forsyne 350 husstande med bæredygtig varme. Solfeltet er ydermere opbygget således, at solfangerne med et lag glas er placeret i de første rækker efterfulgt af solfangerne med to lag glas. Formålet med at benytte solfangere med et lag glas i de første rækker er at få så meget energi ind i solfangerne som muligt og dermed høste mere energi. Solfangere med et lag glas optager mere energi end solfagnere med to lag glas, men har et større varmetab. Når der skiftes fra et til to lag glas optages der  mindre energi, men der er derimod også mindre udstråling og dermed mindre varmetab. 

Lavt tryktab og god temperaturkontrol

Solvarmeanlægget har et lavt tryktab og dermed lavere strømforbrug end andre tilsvarende anlæg. Det er ydermere nemt at styre den ønskede temperatur i solfangerne, da de er opbygget efter mæanderprincippet, hvilket giver en naturlig vandfordeling. Driftsdata fra anlæggets første solsæson bekræftetede den høje ydelse og den gode temperaturkontrol, hvilket resulterede i en perfekt drift af akkumuleringstanken med stabil levering direkte til fjernvarmenettet.

Leveringsomfang

 • Design og levering af solvarmeanlæg
 • Design og levering af rørføring
 • Udvikling og levering af bygninger
 • Mekaniske og elektriske installationer
 • P&I diagrammer og styresystem
 • SRO/PLC
 • 3D modellering
 • Styrke- og flexberegninger
 • Dokumentation
 • Tilsyn af installation og idriftsættelse
 • Legalisering af anlægget

Kaj Holm, Driftschef hos Solrød Fjernvarme a.m.b.a.

Ydelsen på anlægget lever op til forventningerne. Det er meget let og overskueligt at styre på SRO-anlægget, og med hensyn til vedligehold, har der efter 10 måneders drift ikke været noget at komme efter.

VIL DU VIDE MERE? :

Lasse Lykkegaard
Salgs- og projektingeniør
Fjernvarme- og industrielle energiløsninger
Solvarme, varmepumper, damvarmelager
Telefon: +45 22 19 96 63
E-mail: lly@aalborgcsp.com