Den nordjyske specialist i vedvarende energi, Aalborg CSP, har modtaget ordre på endnu en varmepumpe til fjernvarmeproduktion. Ordren til Envafors er en totalentreprise bestående af en 10,2 MW luft-til-vand varmepumpe med tilhørende veksler og rør samt integration med fjernvarmeværkets eksisterende anlæg som inkluderer både et solvarmeanlæg og en halmkedel. Med etableringen af den nye varmepumpe, vil Envafors være i stand til øge og yderligere optimere den grønne fjernvarme lokalt og sikre tilstrækkelig varmekapacitet til at forsyne såvel nuværende som fremtidige fjernvarmekunder med grøn fjernvarme.

De seneste års stigninger i priserne på fossile brændstoffer har bidraget til en acceleration af den grønne omstilling på tværs af brancher og industrier. Envafors der bl.a. står for varmeforsyningen i Slagelse, Korsør og Halsskov, har allerede påbegyndt den grønne omstilling og integreret solvarme og biomasse samt nu flere varmepumper. Envafors er en del af frontløberne i udviklingen, hvor et stigende antal værker tager skridtet videre, så de kan kombinere og integrere flere teknologier for at styrke prisstabilitet,  energiuafhængighed samt forsyningssikkerheden.


Varmepumpe sikrer varmekapacitet til fremtidige fjernvarmekunder.

Envafors tilføjer nu også inden længe et tredje vedvarende energianlæg til deres varmeforsyning i Halsskov. Dette sker når en 10,2 MW varmepumpe integreres med værkets eksisterende solvarmeanlæg og halmkedel.

Varmebehovet i Slagelse og Korsør/Halsskov øges hastigt i takt med at flere områder tilknyttes fjernvarmenettet. Fjernvarmeværkets nye varmepumpe er således med til at sikre tilstrækkelig varmekapacitet til at forsyne nuværende såvel som fremtidige fjernvarmekunder. Derudover skal varmepumpen sikre, at fjernvarmen i Korsør og omegn også i fremtiden produceres på vedvarende energi.


Synergi mellem varmepumpe, sol og halm.

Varmepumpeanlægget, som er specifikt tilpasset Envafors’ energibehov og eksisterende anlæg, anvender udeluft som varmekilde til varmeproduktionen. Anlægget bidrager ydermere til en optimering og effektivisering af fjernvarmeværkets eksisterende solvarmeanlæg og halmkedel.

Varmepumpen gør det bl.a. muligt at udnytte solvarmen mere effektivt, da varmepumpen optimerer returtemperaturen i solvarmeanlægget i solfattige måneder. Der sendes således koldere vand ud til panelerne, som dermed optager mere varme fra solen, hvilket er med til at øge den samlede effektivitet af anlægget. Energien fra solvarmeanlægget er ligeledes med til at forbedre virkningsgraden i varmepumpen i de perioder, hvor det giver størst effektivitet.

Ved at integrere og kombinere flere grønne teknologier i deres fjernvarmeforsyning kan Envafors tilpasse driften af deres anlæg i overensstemmelse med de eksisterende forhold - dette være sig vejr, elpriser m.m. – og herved opnå en mere effektiv og fleksibel varmeforsyning. Med etableringen af den nye varmepumpe kan Envafors fremadrettet udnytte energien fra solceller og vindmøller til produktion af fjernvarme, når markedspriserne på elektricitet er lave.

Carsten Lunde, Energichef hos Envafors udtaler, ”Vi glæder os til endnu et stærkt samarbejde med gode kompetente leverandører, til den fortsatte omstilling, af vores varmeforsyning fra grøn energi, baseret på biomasse, til mere vedvarende energikilder. Samspillet mellem sol, biomasse og varmepumpe vil her gå hånd i hånd, med fokus på effektivitet og bedst mulig udnyttelse af de energikilder, som er til rådighed”.

 

Fortsætter det gode samarbejde

Det nye varmepumpanlæg i Halsskov er ikke første projekt som Aalborg CSP og Envafors har samarbejdet om i forbindelse med fjernvarmeværkets overgang til en grønnere og mere bæredygtig varmeproduktion. I 2019 leverede Aalborg CSP ligeledes et 11.733 m2 stort solvarmeanlæg med en kapacitet på 8MW til SK Forsyning – nu Envafors. Formålet med solvarmeanlægget var at udnytte solens varme til at nedbringe fjernvarmeværkets afhængighed af naturgas, samt stabilisere energipriserne. Anlægget blev ligeledes integreret med det eksisterende halmvarmeværk for en mere fleksibel varmeproduktion.

”Vi er enormt stolte over at være valgt til at levere den nye varmepumpe hos Envafors og har fra starten synes at projektets integration og samspil med det eksisterende system er rigtig spændende og giver billigere fjernvarme. Og så er vi ikke mindst stolte over, at vores gode kunder vender tilbage og ser frem til et godt projektsamarbejde med etablering af varmepumpen tæt på solanlægget fra Aalborg CSP.” – udtaler Svante Bundgaard, adm. direktør hos Aalborg CSP.

Fakta:

Kunde: Envafors (dannet af det tidligere SK Forsyning og NK-Forsyning)
Varmpumpeanlæggets kapacitet: 10,2 MW ved 1 °C
Systemleverandør: Aalborg CSP A/S i samarbejde med Sabro Nordic og Frontmatec
Leveringsomfang: Komplet teknikentreprise på varmepumpe og energifang samt integration til eksisterende anlæg
Placering: Halsskov