Damvarmelager

Energilagring er et afgørende element, når det kommer til at sikre en stabil og omkostningseffektiv energiforsyning i fremtiden samt skabe balance mellem udbud og efterspørgsel. Damvarmelagre gør det muligt at lagre overskydende energi produceret af grønne kilder som vind og sol samt overskudsvarme fra industrien og anvende denne senere til fjernvarmeproduktion, når behovet opstår. Dette giver øget fleksibilitet og effektivitet samt bidrager til en udjævning af spidsbelastninger i fjernvarmeforsyningen.

Aalborg CSP tilbyder leverance og installation af del-komponenter eller totalleverancer af skræddersyede damvarmelagerløsninger tilpasset individuelle behov for den mest effektive og optimale varmeproduktion. Aalborg CSP tilbyder ligeledes forstudier og analyser i form af feasibility studier og ingeniørydelser til systemer og løsninger til integration med damvarmelagre.


Omkostningseffektiv og fleksibel løsning til lagring af energi

Damvarmelagre gør det muligt at erstatte fossile brændsler med CO2-neutral energi, da de er i stand til at lagre overskydende varme fra solvarmeanlæg eller industrielle processer samt optage elektricitet fra vindmøller og PV-paneler. Den overskydende energi lagres som lavtemperaturvarme og frigives senere, når behovet for varme og varmt vand opstår. Damvarmelageret bidrager dermed til at udjævne spidsbelastninger i fjernvarmeforsyningen samt skaber forsyningssikkerhed. Et damvarmelager er en omkostningseffektiv måde at opbevare overskydende termisk energi på, da vand - foruden at være et billigt opbevaringsmedium - har en høj varmekapacitet.

Ved at integrere et damvarmelager i et fjernvarmeværks varmeforsyning øges effektiviteten og fleksibiliteten af varmeproduktionen.


Øget effektivitet med unikt patenteret låg design

Et damvarmelager er et stort lukket vandresevoir brugt til lagring af termisk energi. Indvendigt er lageret beklædt med en vandtæt plastliner som modvirker lækager og afholder vandet fra at sive ud i den omkringliggende jord. Toppen af lageret dækkes af et flydende og isolerende låg, som skal holde på varmen i lagret samt afholde nedbør fra at trænge ind. Det patenterede låg-design forhindrer ophobning af fugt i isoleringen og tillader damp at diffunderer ud af lågkonstruktionen fremfor at samle sig i isoleringen. Disse unikke funktioner minimerer varmetabet til omgivelserne samt behovet for vedligeholdelse og forbedrer dermed effektivitetet og pålideligheden af lageret og bidrager til en sænkning af energiomkostningerne for fjernvarmeværkerne.

Den overskydende varme fra solvarmeanlæg eller industrielle processer samt elektrictet fra vindmøller og PV-paneler bruges til at opvarme vandet i damvarmelageret op til 80-90 °C. Når varmebehovet stiger ledes køligt returvand ind i lagerets bund, mens det varme vand i lagerets top sendes ud i byen til forbrugerne.


Optimeret integration med varmevekslere og andre systemer

Et damvarmelager kan med fordel integreres med andre systemer for optimeret drift og effektivitet. Dette inkluderer bl.a. samspil med fjernvarmecentraler, varmepumper og solvarmeanlæg. Energi skal flyttes ind i lageret og tages ud igen på en effektiv måde med en styring, der giver sikker drift, funktionalitet, levetid og ikke mindst en høj ydelse.

Aalborg CSP er ekspert i design, levering, optimering og styring af integrerede energisystemer og varmevekslere, og er en af de førende virksomheder indenfor området. Virksomhedens brede projektportefølje inkluderer bl.a integrerede energisystemer i henholdsvis Australien og Brønderslev, samt komplekse kedelsystemer til forskellige vedvarende energiprojekter heriblandt verdens største CSP projekt i Dubai.

Aalborg CSP har bred erfaring indenfor området og kan i kombination med damvarmelagerløsningerne sikre integrationen til andre systemer med en samlet nøglefærdig løsning, der sikrer såvel design, kvalitet, levering samt ydelse.

Vidste du, at...

Aalborg CSP A/S har leveret et 2.569 m2 stort solvarmeanlæg samt en 1.250 m3 akkumuleringstank, som forsyner 350 husstande med bæredygtig varme i Havdrup?
Læs mere