Damvarmelager

Et damvarmelager er en omkostningseffektiv måde at opbevare overskudsvarme på, da vand - foruden at være et billigt opbevaringsmedium - besidder en høj varmekapacitet. Ved at integrere et damvarmelager i fjernvarmeforsyningen er det muligt for fjernvarmeværker og forsyningsselskaber at opsamle og udnytte den overskudsvarme, som normalt blot går til spilde.  Ved at udnytte overskudsvarmen optimeres energiudnyttelsen betydeligt samtidig med at system-fleksibiliteten øges. 

Aalborg CSP tilbyder leverance og installation af del-komponenter eller totalleverancer af skræddersyede damvarmelagerløsninger tilpasset individuelle behov for den mest effektive og optimale varmeproduktion. Aalborg CSP tilbyder ligeledes forstudier og analyser i form af feasibility studier og ingeniørydelser til systemer og løsninger til integration med damvarmelagre.


Optimal energiudnyttelse med lagring af overskudsvarme

Et damvarmelager er et stort lukket vandreservoir anvendt til lagring af termisk energi. Indersiden af lageret er beklædt med en vandtæt plastliner, som modvirker lækage og afholder vandet fra at sive ud i den omkringliggende jord. Toppen af lageret dækkes af et flydende og isolerende låg, som holder på varmen samt afholder nedbør fra at trænge ind.

Overskydende varme fra solvarmeanlæg, industrielle processer samt elektricitet fra vindmøller og PV-paneler kan anvendes til at opvarme vandet i damvarmelageret til 80-90 °C. Når varmebehovet stiger, ledes køligt returvand ind i lagerets bund, mens det varme vand i lagerets top sendes ud til forbrugerne. Varmen lagres dermed, når den er billig at producere og ledes ud til forbrugerne, når den er dyr at producere, hvormed optimal udnyttelse af energien opnås. Damvarmelagre kan i samspil med andre teknologier optimere energiydelsen, hvorfor de er ideelle i samdrift med eksempelvis solvarmeanlæg, biomassekedler og varmepumper.

Ved at udnytte overskudsvarmen optimeres energiudnyttelsen betydeligt samtidig med at system-fleksibiliteten øges. Ydermere minimeres spidsbelastningsperioderne i forsyningen, og der skabes balance mellem udbud og efterspørgsel.


Certificeret lågdesign sikrer minimalt varmetab

Med en damvarmelagerløsning fra Aalborg CSP får du foruden et omkostningseffektivt lager også et langtidsholdbart og driftsstabilt låg, der sikrer minimalt varmetab.

Aalborg CSPs lågteknologi er certificeret af Lloyd's Register og er udviklet med særligt fokus på de design-, drifts- og vedligeholdelsesforhold, som et damvarmelager udsættes for i sin levetid.

Den langtidsholdbare og driftsstabile lågteknologi håndterer således luft-, vand- og fugtansamlinger på en effektiv måde,


Optimeret integration med varmevekslere og andre systemer

Et damvarmelager kan med fordel integreres med andre systemer for optimeret drift og effektivitet. Dette inkluderer bl.a. samspil med fjernvarmecentraler, varmepumper og solvarmeanlæg. Energi skal flyttes ind i lageret og tages ud igen på en effektiv måde med en styring, der giver sikker drift, funktionalitet, levetid og ikke mindst en høj ydelse.

Damvarmelagere er ligeledes en ideel teknologi, når det kommer til Power-to-X (PTX). Et damvarmelager kan med fordel integreres med energisystemer med en allerede eksisterende elkedel. Kedlen udnyttes her til at opvarme vand ved hjælp af overskudsstrøm fra eksempelvis vindmøller og PV-paneler til fjernvarmebehov. Det opvarmede vand kan dernæst lagres i et damvarmelager. Køligt vand tages fra lageret, når elprisen er lav, varmes op ved hjælp af elkedlen, og lagres igen til senere brug. Det er således muligt at konvertere overskuds-el til fjernvarme - PTXHEAT - og derved udnytte udsvingene i elprisen for at opnå optimal system-fleksibilitet.

 

Vidste du, at...

Aalborg CSP A/S har leveret et 2.569 m2 stort solvarmeanlæg samt en 1.250 m3 akkumuleringstank, som forsyner 350 husstande med bæredygtig varme i Havdrup?
Læs mere