Driftstabil og pålidelig lågløsning til damvarmelagre

Aalborg CSPs unikke, certificerede lågløsning er udviklet med særligt fokus på de design-, drifts- og vedligeholdelsesforhold, som et damvarmelager udsættes for i sin levetid. Det langtidsholdbare og driftsstabile låg sikrer minimalt varmetab og bidrager til øget effktivitet af det komplette damvarmelagersystem.


Unikke designegenskaber giver øget effektivitet og pålidelighed

Foruden totalleverance af skræddersyede damvarmelagerløsninger tilbyder Aalborg CSP også levering og installation af damvarmelagerlåg til eksisterende systemer. 

Den langtidsholdbare og driftsstabile lågteknologi håndterer luft-, vand- og fugtansamlinger på en effektiv måde, og er designet som en diffusionsåben konstruktion. Dette betyder, at den damp, der måtte trænge gennem flydelineren fra damvarmelagerets øverste vandlag, kan diffundere videre op gennem den isolerede konstruktion. Dermed forhindres det, at dampen bliver fanget og kondenserer i isoleringen. Ved at gøre låget diffusionsbart forbedres lagerets isoleringsevne og varmetabet reduceres.

Låget er ydermere sektionsopdelt for bedre håndtering af nedbør. Sektionsopdelingen gør det muligt at afvande overfladen af lageret sikkert og effektivt med et minimum af løbende vedligehold. Et drænsystem i hver sektion af låget leder vandet ned til en pumpebrønd, hvor det pumpes væk. Hver sektion har et individuelt fald ind mod midten, som leder nedbør væk fra lagerets overflade.

Lågkonstruktionen er opbygget således, at faldet er til stede såvel på undersiden som på oversiden af sektionerne, hvilket sikrer, at luftlommer, som ellers ville kunne opbygges nedenunder lågkonstruktionen, ledes ud.


Certificeret af Lloyd's Register

I sommeren 2021 modtog Aalborg CSP et Technology Qualification Certificate fra Lloyd’s Register som bevis på, at den unikke lågteknologi til damvarmelagre opfylder alle nødvendige krav til design, funktionalitet og bæredygtighed. Dette være sig bl.a. minimum 25 års levetid, minimalt varmetab og en tilgængelighedsfaktor på 100% uden risiko for nedbrud – tillige med at mindst 90% af materialerne i damvarmelageret er genanvendelige.

Det certificerede lågdesign adskiller sig fra andre lågdesign både i forhold til kvalitet og pålidelighed og sikrer derved forbrugerne en lavere pris. 

Disse unikke designfunktioner er med til at minimere varmetabet i damvarmelageret og giver dermed en øget effektivitet samt en lavere pris pr MWt.

Vidste du, at...

Aalborg CSP A/S har leveret et 2.569 m2 stort solvarmeanlæg samt en 1.250 m3 akkumuleringstank, som forsyner 350 husstande med bæredygtig varme i Havdrup?
Læs mere