Unikt patenteret lågløsning til damvarmelagre

Foruden totalleverance af skræddersyede damvarmelagerløsninger tilbyder Aalborg CSP også levering og installation af hovedkomponenter til damvarmelagre herunder låg til eksisterende systemer. Det unikke patenterede lågdesign fra Aalborg CSP afleder regnvand, forhindrer ophobning af damp og fugt i isoleringen samt minimerer varmetabet i lageret. Disse unikke designegenskaber bidrager til øget effektivitet og pålidelighed af det komplette damvarmelager.

Den patenterede låg-teknologi fra Aalborg CSP addresserer nogle af de udfordringer og problemer andre er stødt på i forbindelse med etableringen og driften af tidligere damvarmelageranlæg. Dette inkluderer bl.a. ufordringer med regnvand samt dampakkumulering og fugt. Låget er således bygget med udgangspunkt i tidligere designs men optimeret på baggrund af erfaringer.


Unikt isoleringslag forbedrer isoleringsevne og mindsker varmetab

Et damvarmelager er et stort lukket vandresevoir brugt til lagring af termisk energi. Indvendigt er lageret beklædt med en vandtæt plastliner som modvirker lækager og afholder vandet fra at sive ud i den omkringliggende jord. Toppen af lageret dækkes af et flydende og isolerende låg, som skal holde på varmen i lagret samt afholde nedbør fra at trænge ind.

Damvarmelagerlåg leveret af Aalborg CSP gør brug af et unikt design. Det patenterede isoleringslag er designet som en åben konstruktion, således det er muligt for damp at diffunderere ud gennem den øverste liner over isoleringen. Dermed forhindrer man, at dampen forbliver og kondenserer i isoleringen. Ved at gøre det muligt for dampen at diffundere ud forbedres damvarmelagerets isoleringsevne og varmetabet mindskes


Sektionsopdelt låg løser udfordringer med afvanding

Foruden isoleringslaget adskiller denne teknologi sig også fra andre damvarmelagerlåg grundet måden, hvorpå overfladen af selve låget er bygget. Låget er sektionsopdelt og dermed delt op i en række mindre felter, som hver især er centreret om en pumpebrønd.

De forskellige felter er alle konstrueret med en hældning ind mod pumpebrønden, der skal gøre det lettere at lede vand væk fra overfladen samt isoleringslaget. Sektionsopdelingen gør ydermere låget skalerbart, så det er muligt at øge kapaciteten af damvarmelagrene i fremtiden.

Disse unikke designfunktioner er med til at minimere varmetabet i damvarmelageret og giver dermed en øget effektivitet samt en lavere pris pr MWt.

Vidste du, at...

Aalborg CSP A/S har leveret et 2.569 m2 stort solvarmeanlæg samt en 1.250 m3 akkumuleringstank, som forsyner 350 husstande med bæredygtig varme i Havdrup?
Læs mere