Vidste du, at kun 40% af overskudsvarmen fra erhverv og industri udnyttes i dag? Der er et enormt potentiale for at udnytte denne overskudsvarme til produktion af eksempelvis fjernvarme. Dette ved hjælp af elektriske varmepumper.

Overskudsvarme spiller en stor rolle som leverandør til fjernvarmen, hvis målet om at udfase naturgassen skal opfyldes.

Overskudsvarme fra industrielle processer så som tørring, inddampning, smeltning, køling m.v. kan udnyttes til eksempelvis fjernvarme ved hjælp af varmepumper i stedet for, at varmen sendes ud som tab. Den opsamlede varme anvendes til opvarmning af vandet i fjernvarmenettet som efterfølgende sendes videre ud til de mange fjernvarmekunder som billig, energieffektiv og CO2 -neutral varme.

Mens højtemperatur overskudsvarme kan anvendes direkte i fjernvarmenettet, skal lavtemperatur overskudsvarme, hvilket er det hyppigst forekommende, boostes så temperaturen løftes til fjernvarmens behov.

VIL DU VIDE MERE? :

Lasse Lykkegaard
Salgs- og projektingeniør
Fjernvarme- og industrielle energiløsninger
Solvarme, varmepumper, damvarmelager
Telefon: +45 22 19 96 63
E-mail: lly@aalborgcsp.com