Kombineret solvarmeanlæg

Et kombineret solvarmeanlæg bestående af både CSP- solfangere og plane solfangere øger anlæggets samlede effektivitet.

Kombinationen af CSP-solfangere og plane solfangere er et perfekt match, hvor begge teknologier leverer dét, de hver især er bedst til. Plane solfangere har en højere ydelse ved lavere temperaturer og producerer bedst midt på dagen, når solen står højt på himlen.

CSP-solfangere udmærker sig derimod ved en høj effektivitet særligt ved højere temperaturer og producerer varme jævnt over dagen, hvor ydelsen er højest om formiddag og eftermiddag. Samtidig er det muligt både at styre temperaturen og regulere varmen fra CSP-solfangere. 

CSP-solfangere kan reguleres, hvilket gør, at det samlede solvarmeareal kan overdimensioneres i forhold til værkets energibehov om sommeren. Ydelsen stiger derved om foråret og efteråret, så det samlede udbytte bliver større og økonomien bedre, da man fortrænger en større mængde brændsel.

Vidste du, at...

Aalborg CSP A/S har realiseret mere end 1.700 MWth grønne energiløsninger, som svarer til effekten af 2.400.000m2 plane solfangere?
Læs mere