Vores Senior Vice president, Jes Donneborg, vil være blandt talerne ved dette års GRCRESD- messe.

Grønne energiteknologier og optimal udnyttelse af vedvarende energikilder er blandt temaerne på dette års GRCRESD-messe (Global Research Conference on Renewable Energy and Sustainable Development).

Med sin præsentation med titlen "Energy on Demand - A Renewable Sector-Coupling Energy Park" vil Jes diskutere, hvilken rolle vedvarende energiparker og damvarmelagre spiller i fremtidens energisystemer.

Vedvarende energiparker, der kombinerer energilagring og grønne teknologier, er den manglende forbindelse mellem nutidens fjernvarmenet der hovedsageligt opvarmes af fossile brændsler og fremtiden vedvarende fjernvarmenet. Disse parker vil skabe balance mellem udbud og efterspøgsel og vil kunne forsyne fjernvarmenettet med præcis den mængde varme, der er nødvendig.