Efter en vellykket testfase, som opfyldte alle krav og viste en højere COP end lovet, har den nordjyske specialist inden for vedvarende energi, Aalborg CSP, netop afleveret et skræddersyet 1,2 MW luft-til-vand CO2 varmepumpeanlæg til Solrød Fjernvarme, der nu har overtaget driften af anlægget.

De stigende energipriser har på mange måder været med til at skubbe yderligere gang i den grønne omstilling, og hen over de seneste år har eksempelvis varmepumper for alvor vundet indpas hos især de danske fjernvarmeværker. Et af de fjernvarmeværker, som har valgt at hoppe med på varmepumpebølgen, er Solrød Fjernvarme, som leverer varme til forbrugerne i Solrød, Havdrup og omegn.

Ydelsestest viser højere COP end lovet

Varmebehovet i Havdrup og omegn øges hastigt i takt med at flere områder i de omkringliggende byer tilknyttes fjernvarmenettet. Fjervarmeværkets netop idriftsatte varmepumpe er dermed med til at sikre tilstrækkelig varmekapacitet til at forsyne nuværende såvel som fremtidige fjernvarmekunder.

Anlægget blev afleveret ultimo februar og er, efter en vellykket testfase som opfyldte alle krav og viste en højere COP end lovet, overdraget til Solrød Fjernvarme, som ved overdragelsen fuldt ud overtager driften af anlægget.

Ordren til Solrød Fjernvarme er en totalentreprise bestående af en 1,2 MW CO2 varmepumpe, udvidelse af eksisterende teknikbygning samt integration med det eksisterende anlæg. Varmepumpeanlægget, som er specifikt tilpasset Solrød Fjernvarmes energibehov, anvender udeluft som varmekilde til varmeproduktionen og sikrer en mere fleksibel energiforsyning.

Anvender naturligt og klimavenligt kølemiddel

Solrød Fjernvarme har foruden en bæredygtig varmeløsning også valgt et bæredygtigt og klimavenligt kølemiddel til deres varmepumpeløsning. Det nye varmepumpeanlæg benytter således CO2 som kølemiddel.

Nogle af de kølemidler, der anvendes i dag, er såkaldte HFC'er eller HFO'er, der, når de nedbrydes, omdannes til PFAS. Disse fluorholdige drivhusgasser er problematiske for miljøet, da de bidrager til den globale opvarmning, samt er potentielt skadelige for mennesker, fordi de mistænkes for at føre til en lang række forskellige sygdomme.

CO2 derimod er et fremtidssikret og klimavenligt kølemiddel, som foruden at være naturligt også er yderst energieffektivt. Det er ydermere ikke giftigt, påvirker ikke ozonlaget og bidrager ikke til den globale opvarmning

Hos Aalborg CSP er man ikke bundet til ét specifikt kølemiddel, men virksomheden har dog bevidst fravalgt alle former for syntetiske kølemidler, da de ikke alene skader luften, men også jorden og havet med deres indhold af PFAS. Aalborg CSP er yderemere ikke bundet til én specifik varmepumpeteknologi, men assisterer kunden med at finde den optimale løsning til deres specifikke behov. I den forbindelse er det muligt at udnytte en bred vifte af naturlige varmekilder lige fra udeluft og industriel overskudsvarme over spildevand til flydende biomasse.

Solrød Fjernvarme fortsætter den grønne omstilling

Det netop idriftsatte og afleverede varmepumpanlæg er ikke første projekt som Aalborg CSP og Solrød Fjernvarme har samarbejdet om i forbindelse med fjernvarmeværkets overgang til en grønnere og mere bæredygtig varmeproduktion. I 2016 leverede Aalborg CSP ligeledes et 1,9 MW solvarmeanlæg bestående af et 2.569 m2 solfelt med plane solfangere samt en 1.250 m3  akkumuleringstank til fjernvarmeværket. Formålet med solvarmeanlægget var at udnytte solens varme til at nedbringe Solrød Fjernvarmes afhængighed af naturgas, samt stabilisere energipriserne. 

Fakta:

Kunde: Solrød Fjernvarme
Varmpumpeanlæggets kapacitet: 1,2 MW ved 0 °C
Systemleverandør: Aalborg CSP A/S i samarbejde med Advansor og NatRef Engineering
Leveringsomfang: Komplet teknikentreprise på varmepumpe og energifang, udvidelse af eksisterende teknikbygning, integration til eksisterende anlæg
Placering: Havdrup
Varmepumpetype: Specialdesignet CO2 varmepumpe fra Advansor