Efter i en årrække at have bearbejdet det tyske marked er det efter et længere og intenst udbudsforløb lykkes Aalborg CSP at vinde den første licitation på det tyske marked. Anlægget, som skal opføres hos det tyske varmeværk Stadtwerke Sondershausen GmbH øst for Leipzig, er et 4,7 MW solvarmeanlæg. Anlægget skal leveres i foråret 2023 og det er Aalborg CSPs klare forventning, at dette projekt blot er starten på et solvarmeeventyr på det tyske marked.

Nyt marked, ny solfanger

Efter i en årrække at have bearbejdet det tyske marked, er der nu endelig lys for enden af tunnelen for den nordjyske specialist inden for vedvarende energi, Aalborg CSP. To år med Corona-pandemi har trukket processen mere i langdrag end man kunne have ønsket, men interessen for dansk fjernvarmeteknologi er stor hos vores naboer mod syd. Således har Aalborg CSP vundet udbuddet om opførelse af et 4,7 MW stort solvarmeanlæg i Sondershausen, øst for Leipzig til endelig levering i foråret 2023. Ordren er kommet i hus i samarbejde med schweiziske TVP Solar og introducerer en ny type solfanger, på solvarmemarkedet. Solfangeren er en høj-effektiv vacuum-solfanger, som kan levere temperaturer fra 50 til 160° C og dermed anvendes til såvel fjernvarme som til industrielle processer.
 

Aktiv deltagelse i den tyske omstilling til grøn energi

For slutbrugeren Stadtwerke Sondershausen GmbH har valget af Aalborg CSP som leverandør dels været et led i at sikre deres omstilling til grøn energi (i Tyskland kendt som ”Energiwende”) og dels at fremtidssikre fjernvarmeforsyningen. I denne forbindelse er der blevet lagt stor vægt på at drage nytte af de danske erfaringer med at integrere solvarme i fjernvarmeproduktionen.

 Solvarmeanlægget, som etableres i Sondershausen, består, ud over godt 6.000 m2 solfangere, af en 1.000 m3 stor akkumuleringstank ligesom Aalborg CSP ligeledes skal levere den fulde teknologipakke til integration af energien i fjernvarmesystemet. Som en særlig funktion vil lagertanken om vinteren ligeledes kunne anvendes til at akkumulere energi fra en såkaldt BHKW (et kraftvarmeanlæg, hvor der produceres såvel varme som el), som opføres i nærheden, for derigennem at øge muligheden for optimering af varmeproduktionen. Med den nye vacuum-solfanger forventes en årlig ydelse på over 500 kWh/m2 at blive opnået, hvilket på trods af de højere driftstemperaturer i Tyskland overstiger ydelsen på danske anlæg, som anvender traditionelle solfangere.

Anvendelsen af solvarme i varmeforsyningen sikrer både en CO2-fri varmeproduktion såvel som en stabil varmepris i 25 år. Solvarmeanlægget i Sondershausen har meget lave drifts- og vedligeholdelsesomkostninger og den årlige performance garanteres med en ny ISO Standard Norm (ISO 24194). Dermed er der nu udviklet og etableret en entydig metode til måling af ydelsen, der sikrer, at slutkunden reelt opnår den forventede ydelse af solvarmeanlægget.
 

Stor tysk interesse for storskala-lagring

Generelt er interessen for danske teknologier og løsninger med eksempelvis varmepumper, lagerløsninger, solvarme og biomasseanlæg stor syd for grænsen, og der er særligt efterspørgsel efter damvarmelager teknologi, der i samspil med andre teknologier kan øge den grønne profil og udnytte overskudsenergi samt andelen af grøn energi.

Aalborg CSP indgår derfor i en lang række samarbejder med såvel danske og tyske som andre internationale partnere for at være i stand til at tilbyde danske kvalitetsløsninger til vores naboer mod syd.

Aalborg CSP rummer de bedste kapaciteter både indenfor levering af solvarme- og varmepumpeanlæg, men også når det gælder nøglen i fremtidens fjernvarmesystemer, er Aalborg CSP med helt fremme. Her er storskala-lagring med damvarmelagre, som Aalborg CSP ligeledes har i sin teknologiportefølje, en forudsætning for at et varmeværk kan blive 100% grønt og samtidig nøglen til effektiv og fleksibel sektorkobling af el og fjernvarme. Da teknologien samtidig er skalérbar, kan den vise sig at blive en vigtig brik i balanceringen af byers og regioners samlede energibehov.

Hvor Danmark og det danske marked indtil nu har være banebrydende både i forhold til anvendelsen af solvarme i fjernvarmeindustrien og udviklingen af damvarmelagring, ser det nu ud til, at Tyskland for alvor melder sig på banen i forhold til opskalering af grøn energi til varmesektoren.

 

For yderligere info, kontakt venligst:

Aalborg CSP A/S

Per Aasted

Salgs- og projektingeniør

Email: pas@aalborgcsp.com

Telefon: +45 29 92 95 06 

 

Sofie L. Larsen

Marketing- & Kommunikationskoordinator

Email: sll@aalborgcsp.com

Telefon: +45 31 62 41 38