For at imødekomme industriens stigende behov for renere og billigere energiløsninger, præsenterer Aalborg CSP A/S en videreudvikling af deres 'CSP parabolske trug' teknologi. Virksomheden tilbyder nu helt nye standarder for letvægtsstrukturer, forbedret ydeevne samt op til 60% lettere tilgang til lokale samarbejds- og handelspartnere. Den nye solenergiløsning, som har fået navnet AAL-TroughTM 4.0, gør det muligt at etablere solvarme verden over som et økonomisk stærkt alternativ til fossile brændstoffer. Udviklingen er også et godt eksempel på, hvordan støtte fra EUDP kan resultere i eksportsucces.

Stigende succes for et stadigt voksende antal af vedvarende el-projekter på verdensplan gør det muligt for sol og vind at vinde priskrigen over fossile brændstoffer. Sejren over olie, gas og kul er resultatet af en utrættelig og massiv teknologisk indsats, som har medvirket til at presse niveauet for energiomkostninger længere og længere ned.

Denne tendens matcher behovet i det industrielle marked, som i stigende grad efterspørger CO2-neutrale løsninger med henblik på opvarmning, afkøling, elektricitet-, procesdamp- og ferskvandsproduktion. Aalborg CSP A/S er derfor konstant fokuseret på at udvikle nye, innovative og konkurrencedygtige løsninger, som kan erstatte konventionelle fossile brændsler. Sidst har den nordjyske virksomhed, med 4. generation af deres koncentrerede solenergi-teknologi AAL-TroughTM 4.0, leveret markante teknologiske resultater.

”Prisen på energi afhænger af faktorer som omkostninger til etablering af selve teknologien, ydeevne under lokale forhold samt til driftsudgifter i systemets levetid. For at tackle de globale energipriser har vi overvejet alle disse aspekter og derfor designet en standardiseret løsning, som, med sin usædvanligt lette struktur og en øget termisk ydeevne, kan implementeres overalt i verden”, fortæller Jes Donneborg, Divisionsdirektør i Aalborg CSP A/S.

Fra fødevareindustrien i Australien til genindvinding af olie i Mellemøsten

Modsat de tidligere udgaver af virksomhedens anlæg, som alle var skræddersyede til at matche specifikke danske projektkrav, er AAL-TroughTM 4.0 designet udfra idéen om besparelser via standardisering. Fordelen er, at de enkelte komponenter, som man kan sammenligne med LEGO-klodser, kan masseproduceres tæt på den enkelte kunde, hvor man kan købe, fremstille og kvalitetssikre med hjælp fra lokale samarbejds- og handelspartnere. Mængden af stålkomponenter, og dermed også vægten af samme, er ligeledes minimeret i den nye udgave. Derved opnås en letvægtsstruktur, som kan modstå ekstreme vejrforhold. For at være tro mod virksomhedens nordiske arv, og de ofte vindomsuste omgivelser, er AAL-TroughTM 4.0 bygget til at modstå vindhastigheder på op til 15 m/s, når anlægget er i drift og 40 m/s, når det er på standby.

Uanset om anlægget befinder sig i et tørt ørkenlignende australsk landskab eller i det fugtige og vindomsuste Mellemøsten, leverer AAL-TroughTM 4.0 vedvarende energi året rundt – på et konkurrencedygtigt niveau”, tilføjer Jes Donneborg.

Ved at benytte standardiserede komponenter bliver processerne ift. levering og installering også nemmere. Elementerne passer perfekt til transport i 40' containere, og de kan nemt og hurtigt samles af et lokalt uddannet arbejdsteam.

Koncentreret solenergi til industrien

Designet med de buede spejle, i daglig tale 'parabolsk trug’ fordi de minder om fodertrug, følger solens gang over himlen, fanger dens energi og øger dermed varmeproduktionen effektivt. Solstrålerne bliver fanget i spejlene og derefter reflekteret på et receiver-rør, som indeholder en flydende væske (vand eller termisk olie). Her bliver solens koncentrerede energi udnyttet på den mest effektive måde. Denne enkle, men alligevel overlegne, metode, har været anvendt til el-produktion overalt på kloden. Især det industrielle marked har taget teknologien til sig på grund af dens evne til at udvikle og levere termisk energi, som ikke kun er brugbar i forskellige applikationer men også kan integreres med energioplagring og dermed tilbyde energi efter behov og efterspørgsel.

EUDP muliggør eksportsucces

Igennem længere tid har Aalborg CSP udviklet og optimeret virksomhedens teknologier ved at fokusere på danske fjernvarmeprojekter i Thisted, Tårs og Brønderslev. Disse projekter er støttet af EUDP (Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram) og er gode eksempler på, hvordan støtte fra det danske marked kan resultere i eksportsucces. Denne udvikling vises nu stolt frem i den helt nye AAL-TroughTM 4.0 teknologi, som har vist sig at kunne konkurrere med priserne på konventionelle og fossile brændstoffer.

Pressekontakt:

Jelica Matoricz
Marketing- og kommunikationschef
Tlf.: 52 73 37 96
E-mail: jem@aalborgcsp.com 

Om Aalborg CSP A/S

Aalborg CSP er førende inden for udvikling og levering af vedvarende energiløsninger, med henblik på at forandre produktionen af energi. Vi designer og leverer grønne løsninger og integrerede energisystemer, med henblik på at sænke energipriserne for industri og kraftværker rundt om i verden. Vi har således opnået omfattende erfaring, fra nogle af verdens mest effektive CSP projekter (Concentrated Solar Power).

I Denmark udvikler og leverer Aalborg CSP kundetilpassede solvarme-løsninger med CSP-solfangere, plane solfangere, kombinationsanlæg, varmelagre og komplette rørsystemer, således solen kan høstes på den mest effektive måde, og derved hjælpe med til at reducere prisen på fjernvarme.

I Aalborg CSP har vi stor fokus på forskning og udvikling, og vi samarbejder derfor med adskillige videns baserede virksomheder og institutioner for fortsat at udvikle innovative og bæredygtige teknologier. Dette bevirker, at vores tekniske design er baseret på et værdiskabende koncept, der sikrer vore kunder kvalitets løsninger, som er drifts og kosteffektive og samtidigt bidrager til en grønnere fremtid.

Med hovedkontor i Aalborg, og salgs- & servicekontorer i Spanien, Australien og Indonesien, har Aalborg CSP realiseret mere end 1.700 MW omkostningseffektive grønne energiløsninger til en lang række industrier verden over. Det svarer til effekten af 2.400.000m2 plane solfangere.

For mere information besøg: www.aalborgcsp.dk eller følg os på LinkedIn, Twitter, YoutubeYouku og Facebook.