Den nordjyske specialist i vedvarende energi, Aalborg CSP, har modtaget ordre på endnu en spildevandsvarmepumpe til fjernvarmeproduktion. Ordren til Egedal Fjernvarme er en totalentreprise bestående af en 1,5 MW varmepumpe med tilhørende veksler, rør, rensesystem og bygningsforandringer. Varmepumpen gør det muligt for Egedal Fjernvarme at udnytte energien i spildevandet fra Stenløse Renseanlæg til produktion af fjernvarme. Ordren til Egedal Fjernvarme er Aalborg CSPs anden spildevandsvarmepumpe-ordre modtaget indenfor få måneder.

Fokus på vedvarende energi er steget stødt i takt med at prisen på brændsler som eksempelvis naturgas har været på himmelflugt. Et stigende antal danske fjernvarmeværker har derfor rettet blikket mod alternative løsninger så som varmepumper, som kan medvirke til en reducering af gasforbruget, bidrage til en stabilisering energipriserne og samtidig styrke forsyningssikkerheden.

Billigst mulig varmeproduktionspris målt pr. produceret MWh

Varmebehovet i Stenløse og omegn øges hastigt i takt med at flere områder i de omkringliggende byer tilknyttes fjernvarmenettet. Den nye varmepumpe gør det muligt for Egedal Fjernvarme at udnytte energien i spildevandet fra Stenløse Renseanlæg til varme i fjernvarmenettet i Stenløse og omegn. Varmepumpen er dermed med til at sikre tilstrækkelig varmekapacitet til at forsyne såvel nuværende som fremtidige fjernvarmekunder.

Varmepumpen til Egedal Fjernvarme bruger CO2 som kølemiddel og vil have en maksimal ydelse på ca. 1.500 kW. Anlægget består af to enheder – også kaldet racks - og er specialdesignet til Egedal Fjernvarme for at garantere, at forbrugerne får flest mulige kWh fjernvarme ud af de kWh strøm, der tilføres varmepumpen.

Fjernvarmeproduktion på en grøn, bæredygtig og billig måde

Det meste af året er spildevand varmere end både havvand og luft, og det er derfor en oplagt varmekilde til et varmepumpeanlæg, der kan producere netop fjernvarme på en grøn, bæredygtig og billig måde. I Stenløse trækker varmepumpen energien ud af det rensede spildevand og anvender varmen til opvarmning af fjernvarmen. Lavtemperaturenergien fra spildevandet, omsættes efterfølgende i den elektriske varmepumpe, der komprimerer energien og hæver temperaturen på fjernvarmevandet til en fremløbstemperatur på op til 75 °C. Spildevandet køles ned i takt med at energien trækkes ud. Afkølingen af spildevandet er styret således, at den laveste udløbstemperatur for spildevandet ikke bliver lavere end 2 °C. Det rensede og afkølede spildevand udledes efterfølgende i Stenløse Å.

Der er flere fordele ved at genanvende energien i spildevand. Dels er det positivt for fjernvarmeforbrugerne, da den forholdsvis høje temperatur i spildevand tilsikrer en mere stabil energiforsyning. Tillige er det godt for vandmiljøet, at udløbstemperaturen på det rensede spildevand sænkes, således at denne er tættere på temperaturen i det vandmiljø, hvori det udledes.

Fakta:

Kunde: Egedal Fjernvarme
Varmpumpeanlæggets kapacitet: 1,5 MW
Systemleverandør: Aalborg CSP A/S i samarbejde med Frontmatec, Advansor og NatRef Engineering
Leveringsomfang: Komplet teknikentreprise på varmepumpe
Placering: Stenløse
Temperatur: Op til 75º C
Varmepumpetype: Specialdesignet varmepumpe fra Advansor
Varmepumpens forventede levetid:  25 år