Prisen uddeles af de danske fjernvarmeproducenter på årets landsmøde og sejren var stor.

Pressemeddelelse udsendt af fif-marketing:

Det har gennem de sidste par år ikke skortet på anerkendelse fra omverdenen for den nordjyske ingeniør- og entreprenørvirksomhed Aalborg CSP. Grundet høj vækst blev firmaet både i 2009 og 2010 kåret som Gazelle-virksomhed - og i 2010 desuden som Årets Ejerleder, først i region Nordjylland og senere i hele landet.

Nu har Aalborg CSP vundet endnu en pris: Årets Grønne Fjernvarmeløsning. Prisen er indstiftet af fjernvarmeværkernes reklamebureau, FIF Marketing, og vinderen blev fundet ved afstemning blandt fjernvarmeværkernes repræsentanter på interesseorganisationen Dansk Fjernvarmes landsmøde. Det blev i år afviklet i København den 25.-26. oktober med 1.855 deltagere.

Med i konkurrencen var i alt 13 leverandører til fjernvarmebranchen, og hele 30% af stemmerne gik til Aalborg CSP. Endnu en hædersbevisning - og denne gang for den produktudvikling, der foregår i virksomheden. Adm. direktør Svante Bundgaard udtaler: "Det er faktisk kun godt et år siden, vi startede vores satsning på det danske fjernvarmemarked. Derfor er vi også helt overvældede over den positive modtagelse vi har fået i branchen."

Årets Grønne Fjernvarmeløsning 2012: CSP-solvarmeanlæg

Vinderløsningen er et såkaldt CSP-solvarmeanlæg, der er specifikt designet til at producere varmt vand til fjernvarme baseret på "concentrated solar power" (CSP) teknologi. 

Anlægget består af parabolske trug beklædt med spejle, der reflekterer og samler solens stråler på et rør i trugets brændpunkt. Den koncentrerede solenergi varmer så vandet i rørene op til den ønskede temperatur, hvorefter det pumpes ud i fjernvarmenettet. De parabolske trug anvender en teknologi, hvor en computer kalkulerer og roterer trugene, så de hele dagen igennem modtager direkte indstråling fra solen - og derved udnytter strålerne optimalt. 

Fordele ved CSP

CSP-solvarmeanlæg har en række fordele sammenlignet med traditionelle solanlæg til produktion af fjernvarme. De kan levere temperaturer fra 80°C til 160°C, og pga. rørets lille overflade er  varmetabet minimalt. Det giver en høj ydelse selv ved høje temperaturer. Samtidig fylder de parabolske trug kun det halve af, hvad man traditionelt projekterer med. Sidst, men ikke mindst, kan man med CSP-teknologien helt undgå problemer med overproduktion af varme, fordi trugene kan programmeres til at pege væk fra solen.

Danmarks første anlæg

Den 11. oktober i år blev Danmarks første CSP-solvarmeanlæg indviet hos Thisted Varmeforsyning. Det skal årligt producere 500 MWh, og den grønne energi skal supplere varmeproduktionen fra byens geotermi-anlæg. Aalborg CSP kan levere anlæg til fjernvarme i størrelser fra 1 - 30 MW til en produktion på ca. 20% af det samlede brændselsforbrug.

Pilotprojektet i Thisted er fortsat i overdragelsesfasen, hvad rådgivning angår. Om forventningerne til afsætningen på det danske fjernvarmemarked siger adm. direktør Svante Bundgaard: "Vi har flere års god erfaring at bygge på med leverancer til store, solbaserede kraftværker i udlandet. Selvom den danske energisektor er nyt terræn for os, jeg synes, det tegner lovende."

Begrundet optimisme

Optimismen skal bla. ses i lyset af, at fjernvarmeværkerne mødes med fortsat skærpede krav om at integrere grønne, CO2-neutrale energikilder i varmeproduktionen, samtidig med at forbrugspriserne skal holdes i ro. Et CSP-solvarmeanlæg kan producere varme i ca. 25 år, og prisen ligger typisk på 200 - 250 kr. pr. MWh over anlæggets levetid. Desuden er omkostningerne til vedligehold minimale, så lokalsamfundet kan nyde godt af grøn varme fra anlægget i mange år.

 

Aalborg CSP A/S er resultatet af en fusion mellem ingeniørfirmaet BK Engineering A/S og entreprenørfirmaet BK Aalborg A/S. Fusionen skete 1. januar 2011. Virksomheden beskæftiger ca. 50 medarbejdere i Danmark og i udlandet og er med 25 års erfaring en af verdens førende leverandører af dampkedler og komponenter til nogle af de største CSP-kraftværker i verden.