Tidligere tiders problemer med lågteknologi til damvarmelagre bør være en saga blot, efter Aalborg CSP netop har modtaget en formel tredjeparts certificering af den patenterede og unikke lågteknologi til damvarmelagre. Certifikatet er tildelt af det internationalt anerkendte Lloyd’s Register, som har checket og verificeret Aalborg CSP’s lågdesign de tekniske løsninger og beregninger, herunderdesign levetiden på 25 år. Med certificeringen er et sidste vigtigt skridt taget for at den billigste energi-lagerings-teknologi i verden kan anses som en fuldt kommercialiseret løsning og dermed en sikker investering i lav-temperatur energilagring for fjernvarmeværker og forsyningsselskaber verden over.

Den nordjyske specialist indenfor vedvarende energi og energilagring, Aalborg CSP, har netop modtaget certificering fra Lloyd’s Register – et såkaldt Technology Qualification Certificate – som et bevise på at virksomhedens unikke lågteknologi til damvarmelagre opfylder alle krav til design og funktionalitet. Dette være sig bl.a. minimum 25 års levetid, minimum energitab og en availabilty factor på 100% uden risiko for nedbrud – tillige med at mindst 90% af materialerne i damvarmelageret er genanvendelige.  

Igennem de seneste år er der investeret mange ressourcer i at færdiggøre kommercialiseringen af lav-temperatur energilagring bl.a. ved at løse nøgle-problemer omkring lågdesign, der kan håndtere både afvanding, udluftning og gennemtrængning af fugt op igennem lageret. Med den seneste milestone nået, er damvarmelager-teknologien både verdens billigste, men også mest driftssikre energilagringsinvestering.

Investeringer i energi-infrastruktur omkring lagring af overskudsvarme og lav-temperaturenergi er en vigtig byggeklods i sektor-koblingen og giver den nødvendige fleksibilitet for forsyningsselskaberne, når vi stiler mod en større elektrificering af samfundet. Uden fleksibilitet bliver vi alt for afhængige af el-markedet, hvilket kan give store udsving i varme-omkostningerne. udtaler Svante Bundgaard, Adm. Direktør for Aalborg CSP.

Problemfyldt tidligere lågteknologi

Damvarmelagerlåg har tidligere forårsaget tekniske problemer og uønskede termiske tab og i værste tilfælde havarier. Det nu certificerede låg fra Aalborg CSP blev udviklet med det formål at skabe en kommerciel og veldokumenteret løsning, der havde til formål at adressere og løse de tekniske udfordringer, man var stødt på ved etablering og drift af tidligere anlæg.

Uanset hvilke typer af materialer og andre løsningskoncepter, man tidligere har anvendt, har det resulteret i udfordringer med isoleringsevne og materialets holdbarhed. Derudover er der i de tidligere løsninger påløbet mange uforudsete manuelle driftstimer hver uge for at undgå ophobning af vand ovenpå på damvarmelagre – og endnu værre indeni i isoleringen, der er meget vanskelig at udlufte og dermed kan miste sine egenskaber pga. fugtophobning.

Certificeringen giver sikker investering i damvarmelagerteknologi

Formålet med det nye design er at adressere og løse de ovennævnte problemer og udfordringer samt minimere de risici, man står overfor ved etablering og drift af et damvarmelageranlæg. Låget er udviklet med særlig fokus på de design-, drifts- og vedligeholdelsesforhold, som et damvarmelager udsættes for i sin levetid. Det certificerede lågdesign adskiller sig i forhold til kvaliteten og pålideligheden af andre lågdesign, og bidrager dermed til en lavere pris for forbrugerne samt en større fleksibilitet i energisystemet.

Det nye låg er bl.a. designet som en diffusionsåben konstruktion. Dette betyder, at den damp, der uundgåeligt trænger gennem flydelineren fra damvarmelagerets øverste vandlag, kan diffundere videre op gennem og ud af den isolerede konstruktion. Den membran, som ligger oven på isoleringen er af en særlig diffusionsåben type. Dermed forhindrer man, at dampen bliver fanget og kondenserer i isoleringen, og der sikres en lav luftfugtighed i lågkonstruktionen.

Låget er ydermere sektionsopdelt for bedre håndtering af nedbør på lageret, der gør det muligt at afvande overfladen af lageret sikkert og effektivt med et minimum af løbende vedligehold. Det nye låg er indrettet således, der er et drænsystem i hver sektion af låget, som leder vandet ned til en pumpebrønd, hvor det pumpes væk. Hver sektion har et individuelt fald ind mod midten, som leder nedbør væk fra lagerets overflade. Lågkonstruktionen er opbygget således at faldet er til stede såvel på undersiden af sektionerne som på oversiden, hvilket ydermere sikrer, at luftlommer, som ellers ville kunne opbygges nedenunder lågkonstruktionen, ledes ud.

Fordelene ved det nye lågdesign er med til at sikre lave driftsomkostninger. Det diffusionsbare princip er med til at sikre en høj isoleringsevne, hvorved varmetabet reduceres og drænsystemet sørger for at lede regnvand væk på toppen, hvilket i tidligere damvarmelagerløsninger har givet anledning til høje driftsomkostninger.