I april måned måtte Dronninglund Fjernvarme konstatere skader i såvel isoleringen som i flydelineren af det eksisterende damvarmelagerlåg som følge af store mængder ophobet vand i isoleringen. I samarbejde med deres bygherrerådgiver MOE blev skaderne undersøgt og fundet så omfattende, at der blev truffet beslutning om at udskifte det gamle låg.

Opgaven blev udbudt som en totalentreprise med en opfordring til at genbruge så meget af den gamle isolering som muligt for at reducere miljøbelastningen og omkostningerne. Aalborg CSP er blevet tildelt projektet, idet de præsenterede det billigste og teknisk bedste tilbud baseret på deres optimerede lågløsning og med fokus på genbrug af isolering.

Aalborg CSP anvender til projektet ved Dronninglund Fjernvarme deres certificerede lågteknologi, der med en avanceret opbygning og diffusionsbar teknologi netop sikrer damvarmelagre mod uønsket ophobning af vand i isoleringen og dermed undgår fremtidige skader.

Akut udfordring løses på teknisk bedste vis og til laveste pris

Da Dronninglund Fjernvarme tilbage i april i år konstaterede alvorlige skader på deres eksisterende damvarmelagerlåg var gode råd dyre. Der skulle hurtigt findes en langsigtet løsning, som kunne sikre driftsstabilitet og samtidig skulle det i videst mulige omfang forhindres, at lignende skader igen kunne opstå. I samarbejde med deres bygherrerådgiver MOE valgte Dronninglund Fjernvarme derfor at lade projektet omkring udskiftning af det gamle låg gå i udbud, således et nyt låg kunne bygges hen over vinterperioden.

Aalborg CSP har netop vundet udbuddet med deres langtidsholdbare og driftsstabile lågteknologi, som på en effektiv måde håndterer luft-, vand- og fugtansamlinger. Det nye låg er designet som en diffusionsåben konstruktion, der forhindrer, at dampen bliver fanget og dermed kondenserer i isoleringen. Derudover er låget sektionsopdelt for bedre håndtering af nedbør, og det er derved muligt at afvande overfladen af lageret sikkert og effektivt med et minimum af løbende vedligehold.

Bestyrelsesformand for Dronninglund Varmeværk, Svend Bøgh udtaler - ”Vi havde en lågkonstruktion, der ikke kunne klare opgaven længere og derfor skulle udskiftes. Derfor gennemførte vi en udbudsrunde og valgte det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Vi er glade for at Aalborg CSP bød ind på opgaven som totalentreprenør med deres certificerede løsning, der for os på varmeværket giver tryghed for en langsigtet og driftssikker løsning”.

Aalborg CSP har siden installation af et lignende låg hos Marstal Fjernvarme arbejdet intenst på at optimere løsningen, og har derfor kunne tilbyde Dronninglund Fjernvarme ikke kun den bedste tekniske løsning, men samtidig også den laveste pris.

”Vi er rigtig stolte af den tillid Dronninglund Fjernvarme har vist os og den unikke tekniske lågløsning, som vi har arbejdet benhårdt med at kost-optimere hen over de seneste 12 måneder. På trods af meget svære markedsvilkår på råvaremarkedet er det lykkedes os at tilbyde den teknisk optimale løsning til en attraktiv pris, og det er resultatet af hårdt arbejde fra teamet i Aalborg CSP” - påpeger administrerende direktør for Aalborg CSP, Svante Bundgaard.

Materialegenbrug minimerer miljøbelastningen

Et nøgle-element i løsningen var, hvordan de gamle materialer kunne genbruges i den nye løsning.

”I en tid med øget fokus på bæredygtighed, var det vigtigt at få genbrugt så mange materialer som muligt, så vi både kunne spare miljøet for en belastning og ligeledes kunne tilbyde Dronninglund Fjernvarme en billigere løsning. Med genbrug af de gamle materialer kombineret med den nye lågteknologi får Dronninglund Fjernvarme det bedst isolerede lager til dato” – udtaler Product Manager PTES fra Aalborg CSP, Morten Vang Bobach.

Samtidig med at markedsvilkårene på råvaremarkederne ingenlunde er optimale, var oplægget fra MOE og Dronninglund Fjernvarme omkring genbrug af materialerne et naturligt fokus.

Power-to-X med damvarmelagre er en essentiel del af fremtidens sektorkobling

Grønne investeringer i damvarmelagerløsninger er en helt essentiel del af fremtidens infrastruktur og er med til at bane vejen for fleksibel og effektiv sektorkobling af el og fjernvarme. I ”Power-to-X” sammenhænge kan X’et også være varme, og her skal den overskydende grønne energi anvendes mest optimalt. I den forbindelse er damvarmelagre en ideel teknologi, da den er kommercielt afprøvet, skalerbar og ekstremt billig ift. alle andre PtX alternativer, ligesom damvarmelagrene samtidig kan anvendes til opsamling af al den overskudsvarme, som i dag ryger ud i skorstene eller på anden vis køles bort.

”Teknologien er skalerbar og derfor er damvarmelagre en vigtig del af fremtidens sektorkobling, hvor alle byer og forsyningsvirksomheder i Nordeuropa har brug for at bygge billig og driftssikker lagerkapacitet på mellem 50.000 m3 og helt op til 1.500.000 m3 til brug for eksempelvis overskudsstrøm fra vindmølleparker sammen med el-kedler og til overskudsvarme fra industrien. Samtidig er damvarmelagre ideelle til samdrift med varmepumper, hvor ydelsen for begge teknologier kan optimeres.”- fastslår Svante Bundgaard.

Certificering giver tryghed for kunder i form af en sikker investering i damvarmelagerteknologi

Aalborg CSP modtog tidligere på året et Technology Qualification Certificate fra Lloyd’s Register som et tydeligt bevis på, at den unikke lågteknologi til damvarmelagre opfylder alle nødvendige krav til design og funktionalitet samt bæredygtighed. Der er investeret mange ressourcer i at løse nøgle-problemer omkring lågdesignet, således det kan håndtere både afvanding, udluftning og gennemtrængning af fugt op igennem lageret. Samtidig er det også blevet kost-effektiv, således man ikke behøver at betale en merpris for at få den bedste løsning.

Med certificeringen blev et sidste vigtigt skridt taget for at den billigste energi-lagrings-teknologi i verden kan anses som værende en fuldt kommercialiseret løsning og dermed en sikker investering i lav-temperatur energilagring for fjernvarmeværker og forsyningsselskaber verden over.

Fakta:

Ejer: Dronninglund Fjernvarme A.m.b.a.
Damvarmelagerets energiindhold: 5.500 MWh
Areal - damvarmelagerlåg: 8.281 m2
Antal forbrugere: Ca. 1.400
Placering: Dronninglund, Nordjylland
Lågets forventede levetid: 25 år
Indgår i integreret energisystem med: solvarme, varmepumpe, gaskedel og gasmotor