Med indvielsen af Brønderslev Forsynings nye energianlæg, er visionen om at opnå en konkurrencedygtig standard for vedvarende energiproduktion endelig blevet en realitet. Anlægget, som har kostet omkring 330 mio. kroner, er nu klar til at producere bæredygtig varme og strøm ved hjælp af et højteknologisk solenergisystem udviklet af Aalborg CSP A/S, specialist i vedvarende energi. Den officielle åbning foretages af Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt.

Omlægningen fra traditionelle energikilder (fx: naturgas) til mere grøn energi er et naturligt skridt for det danske fjernvarmemarked, hvor de fleste anlæg normalt skifter til solenergi eller biomasse. Men i Brønderslev er man mere ambitiøse, og har derfor valgt en langt mere innovativ energiløsning, som – via kombination af flere teknologier – nu producerer både varme og strøm.

Højere effektivitet, lavere energipriser mindre udledning af CO2

Den valgte løsning i Brønderslev er det første kraftvarmeanlæg i verden, der kombinerer koncentreret solenergi (CSP) med en biomassekedel som, samlet og via en avanceret organic rankine cycle (ORC), omsætter energien til både el og fjernvarme. Den innovative teknologi sikrer Brønderslev Forsyning en rekordhøj effektivitet, lavere energipriser og en langtidssikret og ren energiløsning, hvor man ikke længere er afhængig af de skiftende priser på traditionelle brændstoffer. Løsningen bidrager desuden til, at byen reducerer sin udledning af CO2 med mere end 25.000 tons.

Ministerbesøg i Brønderslev

Det epokegørende energianlæg i Brønderslev blev officielt indviet tidligere i dag, den 19. marts, af Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt. Skatteminister Karsten Lauritzen og bestyrelsesformand i EUDP, Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram, Ann-Dorthea Larsen deltog også i åbningen.

Hos Aalborg CSP er vi stolte over at være med i dette banebrydende energiprojekt, som vi betragter som endnu et eksempel på, hvordan innovative danske teknologier har potentiale til at booste den nødvendige omlægning fra konventionelle til vedvarende energikilder,” fortæller Jes Donneborg, Divisionsdirektør i Aalborg CSP A/S, og tilføjer:

Tiden rinder snart ud for gas- og kulkraftværker. Derfor mener vi, at Brønderslev Forsynings innovative og dokumenterede energiløsning kan hjælpe globale markeder med at løse fremtidens behov for vedvarende energi. Et godt eksempel er Kina, som har et stort behov for innovative fjernvarmeløsninger.

CSP – Koncentreret solenergi

Det nye bæredygtige og avancerede CSP-anlæg fra Aalborg CSP har et belysningsareal på 26.929 m2 og har med stor succes produceret varme i Brønderslev siden slutningen af 2016. Med idriftsættelsen af det biomassebaserede ORC-anlæg, er solenergiløsningen også klar til at støtte el-produktionen.

Sådan fungerer et CSP solenergianlæg

Solens stråler rammer spejle der er placeret som et trug og reflekteres videre til et receiverrør der opvarmes af strålerne. I alt er der 5 kilometer receiverrør, fordelt over 40 rækker á 125 meter, der modtager solens stråler. Receiverrøret omkranses af et vacuum glasrør, og inde i røret løber en termisk olie på 330 ºC – opvarmet udelukkende af solen. Solvarmeanlægget kan veksle mellem at levere kombineret elektricitet og fjernvarme gennem ORC-anlægget eller udelukkende levere fjernvarme.

Når solen virkelig får lov at bage på soltrugene i sommerhalvåret, ligger solvarmeanlæggets ydelse på 16,6 megawatt.

"Med denne avancerede CSP-teknologi er det muligt at producere varme, elektricitet, køling, procesdamp eller endda afsaltet vand. Indtil videre har vores strategi hovedsageligt bygget på at lære af vores projekter samt optimere teknologien udfra den erhvervede viden. Men snart kan vi levere næste generation af teknologien og dermed udjævne prisforskellen mellem solenergi og konventionelle brændstoffer”, slutter Jes Donneborg, Divisionsdirektør i Aalborg CSP A/S.

Udviklingen af anlægget i Brønderslev, som er verdens første CSP-system kombineret med et biomasse-ORC-anlæg, er støttet af EUDP, Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram.

Projektets pressehistorik:

Pressekontakt:

Jelica Matoricz
Marketing- og kommunikationschef
Tlf.: 52 73 37 96
E-mail: jem@aalborgcsp.com

Om Aalborg CSP A/S

Aalborg CSP er førende inden for udvikling og levering af vedvarende energiløsninger, med henblik på at forandre produktionen af energi. Vi designer og leverer grønne løsninger og integrerede energisystemer, med henblik på at sænke energipriserne for industri og kraftværker rundt om i verden. Vi har således opnået omfattende erfaring, fra nogle af verdens mest effektive CSP projekter (Concentrated Solar Power).

I Denmark udvikler og leverer Aalborg CSP kundetilpassede solvarme-løsninger med CSP-solfangere, plane solfangere, kombinationsanlæg, varmelagre og komplette rørsystemer, således solen kan høstes på den mest effektive måde, og derved hjælpe med til at reducere prisen på fjernvarme.

I Aalborg CSP har vi stor fokus på forskning og udvikling, og vi samarbejder derfor med adskillige videns baserede virksomheder og institutioner for fortsat at udvikle innovative og bæredygtige teknologier. Dette bevirker, at vores tekniske design er baseret på et værdiskabende koncept, der sikrer vore kunder kvalitets løsninger, som er drifts og kosteffektive og samtidigt bidrager til en grønnere fremtid.

Med hovedkontor i Aalborg, og salgs- & servicekontorer i Spanien, Australien og Indonesien, har Aalborg CSP realiseret mere end 1.700 MW omkostningseffektive grønne energiløsninger til en lang række industrier verden over. Det svarer til effekten af 2.400.000m2 plane solfangere.

For mere information besøg: www.aalborgcsp.com eller følg os på LinkedIn, Twitter, Youtube Youku og Facebook.