Verdens mest avancerede lågteknologi til damvarmelager skal installeres i Høje Taastrup, hvor Høje Taastrup Fjernvarme og VEKS bygger et 70.000 m3 stort damvarmelager. Aalborg CSP A/S skal levere den avancerede diffusionsbare lågløsning med automatisk udluftning og afvanding. Med den grønne investering i etableringen af et damvarmelager med lågløsning fra Aalborg CSP baner Høje Taastrup Fjernvarme og VEKS vejen for fleksibel og effektiv sektorkobling af el og fjernvarme. Netop sektorkobling ved hjælp af energilagring er en af nøglerne til fremtidens bæredygtige energisystem og dermed et vigtigt værktøj for at imødekomme såvel de nationale som de globale energi- og klimamålsætninger for 2050.

Damvarmelager baner vejen for effektiv og fleksibel sektorkobling

Nord for Holbæk-motorvejen er Høje Taastrup Fjernvarme og VEKS i færd med at udgrave og påfylde vand på et 70.000 m3 stort damvarmelager. Parterne har netop indgået kontrakt med den nordjyske specialist indenfor vedvarende energi og energilagring, Aalborg CSP, på design og levering af et 11.000 m2 stort isolerende låg. Låget har til formål at minimere varmetabet fra lageret. Lågteknologien fra Aalborg CSP er baseret på udviklingen af en langtidsholdbar og driftsstabil lågteknologi, som netop er afprøvet og idriftsat hos Marstal Fjernvarme.

Damvarmelageret i Høje Taastrup er et termisk batteri på 3.300 MWh, der oplades af transmissionsnettet og senere aflades til distributionsnettet. Man lagrer således varmen, når den er billig at producere og udnytter varmen fra lageret, når den er dyr at producere. Damvarmelageret i Høje Taastrup bliver et eksempel på effektiv og fleksibel sektorkobling, som vil gavne den samlede el- og varmeproduktion i hele hovedstadsområdet og dermed bidrage til den grønne omstilling.

”Det er første gang man vil anvende denne type lager i et af de meget store fjernvarmesystemer. Derfor har projektet karakter af et udviklingsprojekt, hvor vi for at optimere lagerets levetid har arbejdet meget med forskellige tekniske løsninger for blandt andet valg af materialer. Vi har valgt den nye lågløsning fra Aalborg CSP, fordi vi tror på at det er en driftssikker løsning og vil medføre et lavt varmetab.” - siger Astrid Birnbaum, Direktør, Høje Taastrup Fjernvarme A.m.b.a.

”Vi ser frem til, at det dansk producerede låg vil honorere vores krav til højest mulig energieffektivitet. Der er tale om en ”state of the art” løsning, som vil gavne hele forsyningen og dermed alle fjernvarmekunder i hovedstadsområdet,” bemærker Finn Bruus, Teamleder for Projekt, VEKS

Målet med damvarmelagerprojektet er at opnå en yderligere effektivisering af fjernvarmen – og spare dyr og miljøbelastende spidslastproduktion. Lageret skal hjælpe med at udjævne de spidsbelastninger, der hen over døgnet opstår i et fjernvarmenet og tilføje fleksibilitet til varmeproduktionen for at opnå optimal udnyttelse af fjernvarmen.

Med den unikke lågløsning fra Aalborg CSP får Høje Taastrup Fjernvarme og VEKS et damvarmelagerlåg, som håndterer luft-, vand- og fugtansamlinger på en effektiv måde. Dette er med til at øge effektiviteten og pålideligheden af lageret og sikrer dermed lagerets langtidsholdbarhed.

”Teknologien til effektiv og billig energilagring er her allerede – og den er dansk og passer ind i vores energisystem. Mange pionerer har i årtier arbejdet med damvarmelagerteknologien og har sikret, at Danmark i dag står med et velafprøvet fundament til langsigtede investeringer i energi-lagring, der er en central byggeklods i at realisere den grønne omstilling.”  udtaler Svante Bundgaard, CEO, Aalborg CSP A/S.

Unikt lågdesign minimerer varmetabet og booster effektiviteten af damvarmelageret

Lågløsningen, der skal installeres i Høje Taastrup, er baseret på et helt nyt og patenteret lågdesign udviklet med særlig fokus på de design-, drifts- og vedligeholdelsesforhold, som et damvarmelager udsættes for i sin levetid. Formålet med det nye design er at løse de problemer og udfordringer samt minimere de risici, man står overfor ved etablering og drift af et damvarmelageranlæg. Dette forbedrer kvaliteten og pålideligheden af damvarmelagrene, og bidrager til en lavere pris for forbrugerne samt en større fleksibilitet i energisystemet.

Lågløsningen fra Aalborg CSP adskiller sig fra de traditionelle damvarmelagerlåg på en række områder. Det nye låg er eksempelvis designet som en diffusionsåben konstruktion. Dette betyder, at den damp, der måtte trænge gennem flydelineren fra damvarmelagerets øverste vandlag, kan diffundere videre op gennem den isolerede konstruktion. Dermed forhindrer man, at dampen bliver fanget og kondenserer i isoleringen. Ved at gøre låget diffusionsbart forbedres lagerets isoleringsevne og varmetabet reduceres.

Det nye diffusionsbare damvarmelagerlåg er afprøvet i fuld skala i Marstal på Ærø.   Låget er ydermere sektionsopdelt for bedre håndtering af nedbør på lageret, der gør det muligt at afvande overfladen af lageret sikkert og effektivt med et minimum af løbende vedligehold. Hver sektion har et individuelt fald ind mod midten, som leder nedbør væk fra lagerets overflade. Faldet ind mod midten gør ydermere, at luftlommer, som ellers ville kunne opbygges nedenunder lågkonstruktionen, ledes ud. Disse unikke designfunktioner er med til at minimere varmetabet i lageret og bidrager dermed til øget effektivitet og pålidelighed af det komplette energisystem.

Det 11.000 m2 store damvarmelagerlåg i Høje Taastrup er inddelt i 10 sektioner og har således 10 pumpebrønde til at lede overfladevand væk fra lageret.

Det nye lågdesign er afprøvet i fuld skala hos Marstal Fjernvarme. Her erstattede det nye lågdesign det oprindelige, som var havareret pga. fugtproblemer i lågkonstruktionen. Udskiftningen har i Marstal resulteret i en fuldautomatisk drift med minimalt vedligehold og tilsyn samt reduceret varmetabet i lageret og dermed øget effektiviteten.

Fakta:

Ejer: Høje Taastrup Fjernvarme A.m.b.a. og VEKS
Damvarmelagerets energiindhold: 3.300 MWh
Areal - damvarmelagerlåg: 11.000 m2
Antal forbrugere: 500.000
Placering: Høje Taastrup, Sjælland
Lågets forventede levetid: 30 år
CO2 reduktion: 15.000 tons CO2 / årligt