Den nordjyske specialist inden for vedvarende energi, Aalborg CSP, modtog inden sommerferien en ordre på totalentreprisen af en 2,5 MW varmepumpe til spildevand fra E.ON til deres varmeproduktion i Frederikssund. Med etableringen af den nye varmepumpe ved spildevandsanlægget Novafos, vil E.ON være i stand til yderligere at optimere deres grønne fjernvarmeleverance i Frederikssund. Med udnyttelse af energi fra spildevandet vil borgerne i Frederikssund allerede fra 2023 kunne bryste sig af en endnu mere klimavenlig fjernvarme.

Varmepumper er for alvor ved at have vundet indpas på de danske fjernvarmeværker, og betragtes nu som værende en vigtig brik i den fortsatte grønne omstilling. Ordren til E.ON består af en komplet teknikenterprise på en varmepumpe med tilhørende veksler, rør og rensesystem, der har til hensigt at tage energien ud af det rensede soildevand, inden det efterfølgende udledes i Roskilde Fjord. 

Specialdesignet varmepumpe med høj COP

Med etableringen af spildevandsvarmepumpen tilslutter E.ON sig et stigende antal af danske forsyningsselskaber, som integrerer varmepumper i deres fjernvarmeproduktion. Selve varmepumpen, som bruger ammoniak som kølemiddel, vil have en maksimal ydelse på ca. 2.500 kW. Varmepumpen er specialdesignet til E.ON Frederikssund for at tilsikre en høj COP (Coefficient Of Performance) for dermed at garantere, at forbrugerne får flest mulige kWh fjernvarme ud af de kWh strøm, der tilføres varmepumpen.

Spildevandstemperaturen varierer hen over året og planen med varmepumpen i Frederikssund er at udvinde ca. 7° C fra spildevandet. Ved brug af varmepumpen hæves temperaturen til omkring de 70° C afhængig af den aktuelle årstid, hvorefter det efterfølgende sendes direkte ud i fjernvarmerørene i Frederikssund.

Bæredygtig, men kompleks og fleksibel teknologi

Som udgangspunkt må det betragtes som en ren ”win/win”-situation” at genanvende energien i spildevand. Dels er det godt for vandmiljøet, at udløbstemperaturen på det rensede spildevand sænkes, således at denne er tættere på temperaturen i det vandmiljø, hvori det udledes. Tillige er det positivt for fjernvarmeforbrugerne, da den forholdsvis høje temperatur i spildevand tilsikrer en mere stabil energiforsyning. Udover de klimamæssige fordele, som den nye varmepumpe-løsning giver, er løsningen desuden fremtidssikret og designet fleksibelt, så det vil være muligt at udnytte udeluft som energikilde, såfremt rensningsanlægget i fremtiden skulle blive nedlagt i forbindelse med ændringer i spildevandsplanen.

At anvende spildevand som energikilde er ikke en ny teknologi, men er samtidig heller ikke en problemfri teknologi. Aalborg CSP har derfor udarbejdet grundige undersøgelser af området, således der i det endelige anlæg til E.ON Frederikssund er taget højde for alle kendte udfordringer. De anvendte spildevandsfiltre, automatisk rensning af veksler og specialveksler med mere er alt sammen af en meget høj kvalitet, så det tåler spildevandet. Netop denne gennemtænkte og fleksible kvalitetsløsning, var én af de væsentlige årsager til, at Aalborg CSP fik tildelt ordren.

Fakta:

  • Kunde: E.ON
  • Varmpumpeanlæggets kapacitet: 2,5 MW
  • Systemleverandør: Aalborg CSP A/S i samarbejde med Natref og Frontmatec
  • Leveringsomfang: Komplet teknikentreprise på varmepumpe
  • Placering: Frederikssund
  • Max. temperatur: 75º C
  • Varmepumpetype: Specialdesignet varmepumpe fra Sabro
  • Varmepumpens forventede levetid:  25 år