Aalborg CSP har ansat Ejgil Juul Troelsen som Project Manager & Project Engineer. Ejgil vil indgå i virksomheden engineering afdeling, hvor han bl.a. vil understøtte arbejdet på verdens største CSP-anlæg - Dubai 700MW CSP + 250MW PV Hybrid Projektet.

Ejgil Juul Troelsen er vendt tilbage til Aalborg CSP som Project Manager og Project Engineer, hvor han vil ingå i virksomhedens engineering afdeling. Ejgil vil være en del af det team af ingeniører, som i øjeblikket arbejder på Aalborg CSPs projektandel i verdens største CSP-anlæg – en andel som inkluderer design og levering af tre dampkedelsystemer. Ejgil vil ligeledes assistere afdelingen i forbindelse med I&C relaterede opgaver samt supportere i forbindelse med færdiggørelsen og idriftsættelse af virksomhedens forskelligartede projekter.

 

Ejgil har tidligere været ansat som Project Manager og Project Engineer hos Aalborg CSP i fire år. Her var han bl.a. involveret i udviklingen af et integreret energisystem til Sundrop Farms i Australien med særlig fokus på I&C relaterede opgaver. Ejgil spillede ligeledes en vigtig rolle i færdiggørelsen og idriftsættelsen af virksomhedens integrerede energisystem til Brønderslev Forsyning.

Ejgil er vendt tilbage til Aalborg CSP efter halvandet år hos Niras A/S.

 

Ejgil har næsten 20 års erfaring indenfor projektledelse hvoraf de 13 af årene er indenfor proces -og automationsindustrien. Forud for sine ansættelser hos Aalborg CSP var Ejgil ansat hos Intego A/S i 13 år, hvor han besad en række forskellige ledelsespositioner.