I Ørum styrker det lokale varmeværk sin grønne profil med etableringen af et varmepumpeanlæg. Ørum Varmeværk har således indgået kontrakt med den nordjyske specialist inden for vedvarende energi, Aalborg CSP, på levering af et skræddersyet 2,5MW elektrisk luft-til-vand varmepumpeanlæg. Anlægget skal integreres med varmeværkets eksisterende solvarmeanlæg og vil på årsbasis kunne producere ca. 10.000 MWh varme. Dermed kan sol og varmepumpe dække ca. 93 % af varmeforbruget hos værkets 696 kunder.

Ørum Varmeværk har siden dets etablering som oliefyret varmeværk i 1963 løbende udviklet sin drift for at kunne levere den mest effektive energiproduktion. I 1986 skiftede værket fra at fyre med olie til at anvende naturgas, mens de i 1995 overgik til kraftvarmeproduktion. Energiproduktionen er senere hen blevet optimeret og gjort mere bæredygtig med et solvarmeanlæg, som nu integreres med et elektrisk luft-til-vand varmepumpeanlæg fra Aalborg CSP.

”Hos Ørum Varmeværk har vi fokus på at sikre forbrugerne en billig og prisstabil varmeforsyning. I dag er vores varmeproduktion baseret på naturgas suppleret med solvarme. Med etableringen af varmepumpeanlægget kan vi sænke energiomkostningerne ved at reducere gasforbruget og ved at gøre produktionen fleksibel. Vi kan producere el og varme på gas, når elprisen er høj, og vi kan bruge el til varmepumpeanlægget, når elprisen er lav og dermed være med til at afbalancere elnettet til gavn for alle. Samtidig giver fleksibiliteten Ørum Varmeværks forbrugere en energioptimal og bæredygtig varme” udtaler formand for Ørum Varmeværk, Jan Hoberg Østergaard. 

Varmepumpeløsning øger solvarmeanlægs effektivitet

Med etableringen af den 2,5 MW store eldrevne luft-til-vand varmepumpe tilslutter Ørum Varmeværk sig et stigende antal forsyningsselskaber, som har fået øje på varmepumpen som et vigtig supplement til den eksisterende fjernvarmeforsyning. Den valgte løsning fra Aalborg CSP anvender udeluft som primær varmekilde til varmeproduktionen og er specifikt tilpasset Ørum Varmeværks energibehov og eksisterende anlæg. Det nye varmepumpeanlæg integreres med værkets eksisterende grønne varmekilde – et 6.376 m2 stort solvarmeanlæg – samt en akkumuleringstank.

”Det varmepumpeanlæg, Aalborg CSP skal levere til Ørum, vil få en meget høj årlig virkningsgrad (SCOP). Det vil det, fordi vi genindvinder en stor del af den termiske og mekaniske spildvarme fra kompressorer, pumper og transformatorer i huset med varmepumpen. Ydermere integrerer vi varmepumpen med solvarmeanlægget på en intelligent måde, hvor solfangerne kommer til at høste en stor del mere gratis energi i de syv koldeste måneder. Samtidig vil energien vi låner af solvarmeanlægget være med til at forbedre virkningsgraden i varmepumpen i de perioder, hvor det giver størst værdi for den samlede effektivitet. Det er ren win-win for begge anlæg, og samtidig er det vi gør såre simpelt” udtaler Per Aasted, salgs- og projektingeniør hos Aalborg CSP.

”Aalborg CSP havde den korteste leveringstid og den højeste virkningsgrad af de bydende. Leveringstiden er vigtig, da vi har en termin, der skal overholdes for at udnytte det tilsagn om økonomisk støtte til projektet, som Ørum Varmeværk har fået fra Energistyrelsen. Den høje virkningsgrad er med til at sikre den billigst mulige varmeproduktionspris målt pr. produceret MWh varme og gør samtidig investeringen mindre sårbar overfor stigende elpriser” – udtaler formand for Ørum Varmeværk, Jan Hoberg Østergaard.  

Med en kapacitet på 2,5 MW vil anlægget på årsbasis kunne producere omkring 10.000 MWh varme og dermed kan sol og varmepumpe dække op mod 93 % af varmeforbruget hos værkets kunder.

Fakta:

  • Kunde: Ørum Varmeværk a.m.b.a
  • Varmpumpeanlæggets kapacitet: 2,5 MW ved 5° C udetemperatur
  • Årlig energiproduktion: 10.000 MWh varme
  • Antal forbrugere: 696
  • Systemleverandør: Aalborg CSP A/S i samarbejde med Innoterm og Frontmatec
  • Leveringsomfang: Komplet varmepumpesystem, tekniske installationer og bygning samt sammenbygning med eksisterende fjernvarmeløsning
  • Placering: Ørum, Tjele
  • Varmepumpetype: Eldrevet luft-til-vand varmepumpe med kompressorer fra Sabroe
  • Systemets forventede levetid:  20 år
  • CO2 reduktion: 1.580 ton/år svarende til ca. 80%


Pressekontakt:

Sofie Lambrechtsen Larsen
Marketing og Kommunikationskoordinator
Tlf.: 88 16 88 47
E-mail: sll@aalborgcsp.com

Om Aalborg CSP A/S

Aalborg CSP er førende inden for udvikling og levering af innovative vedvarende energiløsninger med henblik på at ændre produktionen af energi. Vi designer og leverer grønne løsninger og integrerede energisystemer for at sænke energipriserne for industri og kraftværker rundt om i verden. I den forbindelse har vi opnået omfattende erfaring fra nogle af verdens mest effektive "concentrated solar power" (CSP) projekter. 

Hos Aalborg CSP har vi stor fokus på forskning og udvikling, og vi samarbejder derfor med adskillige vidensbaserede virksomheder og institutioner for fortsat at udvikle innovative og avancerede teknologier. Dette bevirker, at vores tekniske design er baseret på et værdiskabende koncept, der sikrer, at vi leverer kvalitetsløsninger, som udmærker sig i drift, øger indtægten på værket og samtidigt bidrager til en grønnere fremtid.

Med hovedkontor i Aalborg, og salgs- & servicekontor i Spanien, har vi realiseret omkostningseffektive grønne energiløsninger til en lang række industrier verden over.

For mere information besøg: www.aalborgcsp.com eller følg os på LinkedIn, Twitter, Youtube og Facebook.