Den nordjyske specialist inden for vedvarende energi, Aalborg CSP, har netop modtaget ordre på levering af et skræddersyet 1,2 MW elektrisk luft-til-vand varmepumpeanlæg til Saltum Fjernvarme. Med etableringen af det nye varmepumpanlæg tager Saltum Fjernvarme endnu et skridt i retning mod en mere klimavenlig varmeproduktion. Fjernvarmeværket tilslutter sig samtidig flere andre danske forsyningsselskaber, som har fået øje på varmepumpen som et vigtigt supplement til den eksisterende fjernvarmeforsyning.

Store elektriske luft-til-vand varmepumper er nu ved at finde vej ind på de danske fjernvarmeværker, og med den voksende vindmøllekapacitet udgør de en vigtig brik i den fortsatte grønne omstilling. Varmepumper kan omdanne strømmen fra vindmøller til varme og dermed skabe samspil mellem vind og varme. De gør det ydermere muligt at udnytte andre varmekilder så som spildevand, havvand og udeluft, hvoraf systemet i Saltum vil gøre brug af sidstnævnte.

Skræddersyet løsning og høj virkningsgrad

Med etableringen af den 1,2 MW store eldrevne luft-til-vand varmepumpe tilslutter Saltum Fjernvarme sig et stigende antal af danske forsyningsselskaber, som integrerer varmepumper i deres fjernvarmeproduktion.

Saltum Fjernvarmes varmeproduktion er i dag baseret på naturgas suppleret med varme fra et solvarmeanlæg. Ved udgangen af 2018 bortfaldt grundbeløbet, som naturgasfyrede kraftvarmeværker fik som kompensation for, at de var bundet til at bruge gas og stå til rådighed med elproduktionskapacitet. Bortfaldet betød stigende varmeproduktionsomkostninger. Derfor installeres der nu i samarbejde med Aalborg CSP en varmepumpe, som skal hjælpe med at realisere den grønne omstilling, samt medvirke til en stabilisering af fjernvarmeværkets varmepriser.

”Vi har valgt Aalborg CSP som totalleverandør, fordi den løsning de tilbød, havde den højeste virkningsgrad og bedste totaløkonomi. Samtidig var det den løsning, der var bedst indpasset i landskabet, og der var taget højde for, at støj ikke kommer til at genere naboerne.” – udtaler formand Ole B. Hejlesen fra Saltum Fjernvarme A.m.b.a.

Anlægget vil bestå af en 1,2 MW luft-til-vand varmepumpe, specifikt tilpasset Saltum Fjernvarmes energibehov, hvor udeluften anvendes som varmekilde til varmeproduktion. Med en kapacitet på 1,2 MW, vil anlægget på årsbasis kunne producere omkring 8.000 MWh varme og dermed dække omkring 80% af varmeforbruget hos værkets kunder.

”I flere år har der været et politisk ønske om, at der skulle store varmepumper ind i det danske fjernvarmesystem. Det er dog først i 2019, at forholdene for varmepumper er blevet så gunstige, at fjernvarmeselskaberne tør investere i varmepumper. Når Aalborg CSP skal tilbyde en energiløsning, tager vi altid udgangspunkt i kundens behov, og det er uanset om det er en varmepumpe, solvarme eller en kombination. Vi tilbyder hellere en miljørigtig, energieffektiv løsning frem for den billigste løsning. Når jeg ser tilbage på de 33 år, jeg har været i fjernvarmebranchen, er det altid de mest energieffektive løsninger, der har været billigst i det lange løb.” udtaler Per Aasted, salgs- og projektingeniør hos Aalborg CSP.

 

Fakta:

 • Kunde: Saltum Fjernvarme A.m.b.a.
 • Varmpumpeanlæggets kapacitet: 1,2 MW
 • Saltum Fjernvarmes samlede energiproduktion, normaltår: 10.000 MWh varme / år
 • Antal forbrugere: 370
 • Systemleverandør: Aalborg CSP A/S i samarbejde med Innoterm og Frontmatec
 • Leveringsomfang: Komplet varmepumpeystem, tekniske installationer og bygning, sammenbygning med eksisterende fjernvarmeløsning
 • Placering: Saltum
 • Max. temperatur: 72 ºC
 • Varmepumpetype: Eldrevet luft-til-vand varmepumpe fra Sabro
 • Systemets forventede levetid:  20 år
 • CO2 reduktion: 1.150 tons/år svarende til ca. 70%
   

Pressekontakt:

Sofie Lambrechtsen Larsen
Marketing og Kommunikationskoordinator, Aalborg CSP
Tlf.: 88 16 88 47
E-mail: sll@aalborgcsp.com

Om Aalborg CSP A/S

Aalborg CSP er førende inden for udvikling og levering af innovative vedvarende energiløsninger med henblik på at ændre produktionen af energi. Vi designer og leverer grønne løsninger og integrerede energisystemer med henblik på at sænke energipriserne for industri og kraftværker rundt om i verden. I den forbindelse har vi opnået omfattende erfaring fra nogle af verdens mest effektive "concentrated solar power" (CSP) projekter. 

I Aalborg CSP har vi stor fokus på forskning og udvikling, og vi samarbejder derfor med adskillige videns baserede virksomheder og institutioner for fortsat at udvikle innovative og avancerede teknologier. Dette bevirker, at vores tekniske design er baseret på et værdiskabende koncept, der sikrer at vi leverer kvalitets løsninger, som udmærker sig i drift, øger indtægten på værket og samtidigt bidrager til en grønnere fremtid.

Med hovedkontor i Aalborg, og salgs- & servicekontorer i Spanien, USA, Kenya, Uganda, Australien og Indonesien, har vi realiseret omkostningseffektive grønne energiløsninger til en lang række industrier verden over.

For mere information besøg: www.aalborgcsp.com eller følg os på LinkedIn, Twitter, Youtube og Facebook.