Fra og med sommeren 2019 vil de tusindvis af billister, der hver dag passerer Storebælt, kunne nyde synet af vedvarende energi i fuldt flor. SK Forsyning har for nylig underskrevet kontrakt med den nordjyske specialist inden for vedvarende energi, Aalborg CSP, på levering af et 8.000 kW solvarmeanlæg til opstilling langs Vestmotorvejen. Det 11.733 m² store solvarmeanlæg vil på årsbasis kunne producere hele 6.500 MWh varme og sammen med SK Forsynings nyligt indviede halmvarmeværk levere billig bæredygtig varme til ca. 5.000 boliger med mere i Korsør og Halskov.

SK Forsyning har, ligesom en del af den øvrige danske fjernvarmeindustri, taget hul på den grønne omstilling og er i øjeblikket i fuld gang med en større udvidelse og videreudvikling af fjernvarmenettet i og omkring Slagelse, Korsør og Halskov. Grøn energi spiller en væsentlig rolle i denne omstilling, både i form af det netop indviede halmvarmeværk i Halskov, men også i form af et 8.000 kW solvarmeanlæg. En nærliggende gravhøj, samt et bortkommen dokument for byggeafstandsdispensation satte dog en midlertidig stopper for opførslen af solvarmeanlægget. Dokumentet udgør den dispensation, der er nødvendig, hvis det skal være lovligt at opføre solfangere i en afstand af 25 meter fra gravhøjen i stedet for de normale 100 meter. 

Skræddersyet løsning

SK Forsyning og Aalborg CSP har derfor måtte arbejde på højtryk for at finde en løsning, så solvarmeanlægget kan stå klar senest 30. juni, og dermed medregnes som en besparelse i henhold til energiselskabernes energispareindsats. Løsningen blev et opdelt solfelt, hvor en del af solfangerne kommer til at stå syd for gravhøjen, mens resten placeres nord og vest for gravhøjen, og det 11.733 m² store solvarmeanlæg bliver dermed en realitet. Herved opretholdes byggeafstanden på minimum 100 meter mellem solanlægget og gravhøjen hele vejen rundt om højen.

Vi er utroligt glade for, at solvarmeanlægget ved Halskov Halmvarmeværk nu, trods udfordringer i forhold til placering, endelig bliver en realitet. Det har takket være det gode samarbejde mellem Aalborg CSP og SK Forsyning samt en ihærdig indsats fra kommunen være muligt at tilpasse projektet den ekstraordinære situation. Det er lykkedes at finde en løsning, der tilfredstiller alle de involverede parter. Aalborg CSP blev valgt som leverandør efter en licitation, hvor Aalborg CSP garanterede den laveste pris pr. produceret MWh solvarme, og SK Forsyning ser frem til et fortsat godt samarbejde, hvor vi tager endnu et skridt i retning mod en mere bæredygtig varmeforsyning.” – forklarer Carsten Lunde, Energichef hos SK Forsyning.

Det har været en både kompliceret og sjov udfordring at få alle ender til at nå sammen. I det oprindelige projekt havde vi en flot opstilling i lange rækker, hvor solfangerne kun var placeret syd for gravhøjen ned ad bakken til motorvejen, og hvor gravhøjen ville stå og knejse på bakken bagved solfangerne. På grund af afstandskravet laver vi nu kortere rækker, og solfangerne bliver i stedet placeret både nord, syd og vest for gravhøjen for af få plads til det nødvendig antal solfangere, der kan give den ønskede mængde energi. Der har således været mange udfordringer i dette projekt, både med gravhøj, økonomi og teknik, men uanset hvilke forhindringer vi er stødt på, er de blevet løst sammen med SK Forsyning.” – udtaler Per Aasted, salgs- og projektingeniør hos Aalborg CSP A/S.

Solvarmeanlægget fra Aalborg CSP skal integreres med forsyningens nye halmvarmekedel og skal supplere leveringen af energi til SK Forsynings eksisterende fjernvarmekunder i Korsør og de mange fremtidige fjernvarmekunder i Halskov.

Et udstillingsvindue for effektiv vedvarende energi

Det 8.000 kW store solvarmeanlæg med et belysningsareal på 11.733 m² vil bestå af 63 rækker plane termiske solfangere fra GREENoneTEC med op til 38 solfangere pr. række.

Størstedelen af solfangerne placeres langs motorvejen og bliver dermed et udstillingsvindue for vedvarende energi, nationalt såvel som internationalt.

Det glæder os, at der hver dag er tusindvis af mennesker, der får mulighed for at se effektiv vedvarende energi i fuldt flor, når de passererer Storebælt. Med disse termiske solfangere opvarmes fjernvarmevandet meget effektivt, og i forhold til el-producerende solceller yder de tre til fire gange mere energi om året for hver m² solfanger. Og det er vel at mærke energi, der nemt og billigt kan lagres, for det sker i den store akkumuleringstank, som solvarmeanlægget deler med halmvarmeanlægget. Vi er glade for at kunne levere endnu et konkurrencedygtigt og højtydende solvarmeanlæg” – udtaler Per Aasted, salgs- og projektingeniør hos Aalborg CSP.

Med en kapacitet på 8.000 kW vil solvarmeanlægget på årsbasis kunne producere hele 6.500 MWh varme og vil sammen med SK Forsynings nyligt indviede halmvarmeværk levere billig bæredygtig varme til boliger og industri i Korsør og Halskov.

FAKTA:

 • Kunde: SK Forsyning
 • Anlæggets kapacitet: 8 MW
 • Energiproduktion: 6.500 MWh varme pr år
 • Antal boliger: ca. 5.000
 • Systemleverandør: Aalborg CSP A/S
 • Leveringsomfang: Komplet solfangersystem, tekniske installationer og  rørledninger
 • Placering: Korsør / Halskov
 • Anlægsområde: 11.733 m² solfangere
 • Anlægsplan: 63 rækker med op til 38 solfangere pr. række
 • Max. temperatur: 109 ºC
 • Solfangertype: GREENoneTEC GK3003 series, med dobbelt glas
 • Systemets forventede levetid: over 25 år


Pressekontakt:
Sofie Lambrechtsen Larsen
Marketing og Kommunikationskoordinator
Tlf.: 88 16 88 47
E-mail: sll@aalborgcsp.com 

Om Aalborg CSP A/S
Aalborg CSP er førende inden for udvikling og levering af innovative vedvarende energiløsninger med henblik på at ændre produktionen af energi. Vi designer og leverer grønne løsninger og integrerede energisystemer med henblik på at sænke energipriserne for industri og kraftværker rundt om i verden. I den forbindelse har vi opnået omfattende erfaring fra nogle af verdens mest effektive "concentrated solar power" (CSP) projekter. 

I Danmark udvikler og leverer Aalborg CSP kundetilpassede solvarme-løsninger med CSP-solfangere, plane solfangere, kombinationsanlæg, varmelagre og komplette rørsystemer, således solen kan høstes på den mest effektive måde, og derved hjælpe med til at reducere prisen på fjernvarme.

I Aalborg CSP har vi stor fokus på forskning og udvikling, og vi samarbejder derfor med adskillige videns baserede virksomheder og institutioner for fortsat at udvikle innovative og avancerede teknologier. Dette bevirker, at vores tekniske design er baseret på et værdiskabende koncept, der sikrer at vi leverer kvalitets løsninger, som udmærker sig i drift, øger indtægten på værket og samtidigt bidrager til en grønnere fremtid.

Med hovedkontor i Aalborg, og salgs- & servicekontorer i Spanien, USA, Kenya, Uganda, Australien og Indonesien, har vi realiseret omkostningseffektive grønne energiløsninger til en lang række industrier verden over.

For mere information besøg: www.aalborgcsp.com eller følg os på LinkedInTwitterYoutube og Facebook.