Den nordjyske vedvarende energi- og energilagringsspecialist, Aalborg CSP, køber alle rettigheder og patenter til damvarmelagerteknologi fra Arcon-Sunmark A/S. Damvarmelagre anses for at være en af de centrale byggesten i fremtidens energisystem, og lagring af lavtemperaturenergi betragtes som et nøgleelement i den infrastruktur, der skal sikre den grønne omstilling. Teknologien, herunder et unikt låg-design, vil nu blive videreført af Aalborg CSP, som ligeledes overtager de ledende medarbejdere, der gennem de seneste år har arbejdet med udvikling og kommercialisering af den omtalte teknologi.

Energilagring er – nationalt såvel som internationalt - en af de vigtigste brikker i udbredelsen af det fleksible energisystem og dermed omstillingen fra fossile brændsler til fornybar og grøn energi.

Igennem de seneste fire år er der investeret i udvikling og kommercialisering af en ny damvarmelager-løsning herunder en særlig låg-teknologi. Målet var at skabe en fuld kommerciel teknologi med veldokumenterede, verificerede løsninger på de problemer og udfordringer, man var stødt på ved etablering og drift af tidligere anlæg installeret i Danmark. Udviklingsarbejdet resulterede i 2020 i færdiggørelsen samt leveringen af det første storskala-anlæg, der gør brug af den nye låg-teknologi. Løsningen blev leveret til Marstal Fjernvarme og har erstattet værkets tidligere låg, der var af et ældre design og havareret pga. fugtproblemer i låg-konstruktionen.

”Vi har fulgt udviklingsprojektet fra sidelinjen igennem de seneste år med henblik på at samarbejde i forhold til vores integrerede energi og energilagrings systemer. Det er en meget lovende løsning, der er udviklet med fokus på at give forsyningsvirksomhederne den fornødne pålidelighed og drifts-stabilitet til langsigtede infrastruktur-projekter”. udtaler Svante Bundgaard, CEO, Aalborg CSP A/S

Det unikke, nye design bidrager med en samlet løsning til håndtering af fugtproblemer og afvanding samt reducerer varmetabet. Dette forbedrer kvaliteten og pålideligheden af damvarmelagrene, og bidrager til en lavere pris for forbrugerne samt en større fleksibilitet i energisystemet. Teknologien er beskyttet af flere patenter og har gennemgået en certificeringsproces med en uafhængig tredje part, som har deltaget i hele projektforløbet og løbende verificeret de tekniske løsninger og beregninger.

Synergier med eksisterende erfaringer giver muligheder lokalt såvel som internationalt

Aalborg CSP har mange års erfaring med design og udvikling af komplekse energi og lagersystemer i ind- og udland. Et eksempel er virksomhedens integrerede energi-system i Australien, hvor energi fra solen i kombination med havvand bruges til at forsyne et stort drivhuskompleks i et ørkenområde med ferskvand, opvarmning og elektricitet. I systemet indgår ydermere termiske energilagerenheder med 22,000 m3 høj- og 6,000 m3 lavtemperatur lagerkapacitet. Damvarmeløsningen og den unikke låg-teknologi er derfor et godt match til Aalborg CSP, der både har erfaring med integration af teknologien med andre løsninger samt har performance modellering og systemdesign som nøglekompetencer.

Aalborg CSP styrker sin system- og energilagringsafdeling med yderligere to erfarne specialister fra Arcon-Sunmark. De to specialister fortsætter arbejdet med damvarmelagerløsningen og lågteknologien, og skal være med til at sikre den videre udbredelse og implementering heraf. Fokusområdet vil i første omgang være på det danske marked, men grundet den store internationale interesse for udviklingen af damvarmelagre - internationalt kendt som Pit Thermal Energy Storage (PTES) – forventes det, at aktivitetsniveauet  for Aalborg CSP udenfor  Danmarks grænser vil være stigende de kommende år.

CEO hos Aalborg CSP, Svante Bundgaard ser store muligheder i lagerteknologien.

”Vi ved, at nøglen til fremtiden ligger i omkostningseffektive og pålidelige løsninger til lagring af energi. Vi er rigtig glade for, at vi nu kan videreføre en teknologi, der virkelig kan rykke på tingene og sikre udbygningen af den danske energi-infrastruktur ift. Lavtemperaturenergilagring  og udjævning af eksempelvis energi fra fornybare energikilder, der i deres natur er ustabile. Der er ingen tvivl om, at denne løsning bliver en væsentlig del af fremtidens energisystem i hele Europa.”

Energilagring er et fokusområde for Aalborg CSP, der igennem en længere årrække har arbejdet med højtemperaturlagring af energi i forskellige medier – heriblandt beton, smeltet salt og olie - med det formål at kunne producere strøm efter solnedgang, eller når der er vindstille.

Energi til opvarmning og nedkøling af boliger udgør op mod 50% af energiforbruget i Europa. Med damvarmelagerteknologien kan energien gemmes ved temperaturer under 100°C i ganske almindelig vand i forskellige temperaturlag, og dermed kan såvel overskudsvarme fra industrien, samspil med varepumper såvel som solvarme udnyttes optimalt.

FAKTABOKS: Hvad er et damvarmelager?

Et damvarmelager er basalt set et stort vandresevoir, som beklædes med en tæt plastliner. På toppen lægges et isoleret låg. Låget skal foruden at holde på varmen i lageret også være selvbærende på vandoverfladen, kunne håndtere regnvand og evt. sne samt være i stand til at følge vandoverfladen op og ned ved temperaturændringer i lageret. En afgørende del af konstruktionen er selve låget, som skal håndtere både diffusion af vand fra selve lageret, og regnvand samt sikre et lavt varmetab og stabil drift.

Det første fuldskalaanlæg blev bygget i Marstal som pilotlageret Sunstore 2  tilbage i 2003, og senere er der bygget yderligere fem projekter i Danmark: Marstal Sunstore 4 (udvidelse),  Sunstore 3 i Dronninglund samt Vojens, Gram og Toftlund i Sønderjylland. Låg-teknologien er afprøvet på Sunstore 4 i Marstal.

 

 Pressekontakt:

Sofie Lambrechtsen Larsen
Marketing-  og kommunikationkoordinator
Tlf.: 88 16 88 47
E-mail: sll@aalborgcsp.com

Om Aalborg CSP A/S

Aalborg CSP er førende inden for udvikling og levering af vedvarende energiløsninger, med henblik på at forandre produktion og lagring af energi. Vi designer og leverer grønne løsninger og integrerede energisystemer med det formål at sænke energipriserne og samtidig fremme den grønne omstilling for industri og kraftværker rundt om i verden. Vi har således opnået omfattende erfaring fra nogle af verdens mest effektive CSP (Concentrated Solar Power) og Hybrid projekter.

I Danmark udvikler og leverer Aalborg CSP kundetilpassede solvarme-løsninger med CSP-solfangere, plane solfangere, kombinationsanlæg, varmelagre, varmepumpeløsninger og komplette hybridsystemer, således at solen og vinden kan høstes på den mest effektive måde, og derved hjælpe med til at reducere prisen på både El og Fjernvarme.

I Aalborg CSP har vi stor fokus på forskning og udvikling, og vi samarbejder derfor med adskillige vidensbaserede virksomheder og institutioner for fortsat at udvikle innovative og bæredygtige teknologier. Dette bevirker, at vores tekniske design er baseret på et værdiskabende koncept, der sikrer vore kunder kvalitetsløsninger, som er drifts og kosteffektive og samtidigt bidrager til en grønnere fremtid.

Med hovedkontor i Aalborg, og salgs- & servicekontor i Spanien har Aalborg CSP realiseret mere end 1.700 MW omkostningseffektive grønne energiløsninger til en lang række industrier verden over. Det svarer til effekten af 2.400.000 m2 plane solfangere.

For mere information besøg: www.aalborgcsp.com eller følg os på LinkedIn, Twitter, Youtube og Facebook.