Den nordjyske specialist i vedvarende energi, Aalborg CSP, og Brønderslev Forsyning har indgået samarbejde og kontrakt på endnu et grønt energiprojekt. Denne gang er der tale om en integreret 1 MW luft-til-vand varmepumpe som skal genindvinde varme fra Brønderslev Forsynings eksisterende biomassekedler samt fra udeluften og dermed bidrage til en yderligere effektivisering af Brønderslev Forsynings energiproduktion.

Synergi mellem varmepumpe, sol og biomasse giver øget effektivitet

Ordren til Brønderslev Forsyning er en totalentreprise bestående af en 1 MW luft-til-vand varmepumpe med tilhørende rør og veksler samt integration med fjernvarmeværkets eksisterende anlæg som inkluderer et 26.929 m2 solvarmeanlæg samt to biomassekedler. Det nye varmepumpeanlæg er specifikt tilpasset Brønderslev Forsynings eksisterende anlæg med fokus på en effektiv og billig varmeproduktion ved udnyttelse af eksisterende overskudsenergi.

Varmepumpen er således designet til at kunne genindvinde energi fra spildvarmen fra fjernvarmeværkets eksisterende biomassekedler eller udeluften.

Direktør i Brønderslev Forsyning, Thorkil Neergaard udtaler: ”Vi har stor fokus på at integrere forskellige vedvarende energiteknologier og dermed få gavn af både sol, biomasse og varmepumpe samt synergierne imellem dem på en intelligent måde., Den nye varmepumpe gør det muligt for os at genindvinde energi på hele to måder.”

Når biomassekedlerne kører, genereres der i kedelhallen en del spildvarme. Denne spildvarme genindvindes af en luftkøler. Energien fra spildvarmen omsættes efterfølgende i den elektriske varmepumpe, der komprimerer energien til brugbar fjernenergi ved den ønskede fremløbstemperatur. Når temperaturen i fyrrummet er passende, opsamles energien til varmepumpen i stedet fra udeluften ved hjælp af energioptagere, som står placeret ved siden af ​​anlægget.

Denne særlige integration gør det muligt for Brønderslev Forsyning at skifte mellem energikilder og således tilpasse driften af deres anlæg i overensstemmelse med de eksisterende forhold - dette være sig vejr, elpriser osv.

Fremsynethed sikrer en stabil varmepris

Hos Brønderslev Forsyning har fremsynethed været medvirkende til at fjernvarmeværket har kunne holde prisen nede i et svært marked. Et marked der det seneste halvandet år har været præget af såvel krigen i Ukraine som de stigende energipriser og hvor forsyningssikkerhed og energiuafhængighed har stået øverst på dagsorden.

Aalborg CSP og Brønderslev Forsyning gentager sucessen

Det nye varmepumpanlæg er ikke det første projekt som Aalborg CSP og Brønderslev Forsyning har samarbejdet om i forbindelse med fjernvarmeværkets overgang til en grønnere og mere bæredygtig varmeproduktion. I 2017 leverede Aalborg CSP ligeledes et 16,6 MW solvarmeanlæg bestående af 26.929 m2 parabolske soltrug. Anlægget i Brønderslev var det første kraftvarmeanlæg i verden, der kombinerer koncentreret solenergi (CSP) med en biomassekedel som, samlet og via en avanceret organic rankine cycle (ORC), omsætter energien til både el og fjernvarme. Den innovative teknologi har været med til at sikre Brønderslev Forsyning en høj effektivitet, lavere energipriser og en langtidssikret og ren energiløsning, hvor man ikke længere er afhængig af de skiftende priser på traditionelle brændstoffer.  

”Vi er stolte af, at Brønderslev Forsyning har valgt at samarbejde med os på ny i forhold til etablering af grønne løsninger. De er fremsynede i deres måde at udvikle energisystemerne på, og vi er glade for at den langsigtede værdiskabelse i Aalborg CSP’s løsninger og integration kunne sikre ordre.” – udtaler Svante Bundgaard, adm. direktør i Aalborg CSP.

Fakta:

Kunde: Brønderslev Forsyning
Varmpumpeanlæggets kapacitet: 1 MW
Systemleverandør: Aalborg CSP A/S
Leveringsomfang: Komplet teknikentreprise på varmepumpe og energifang samt integration til eksisterende anlæg
Placering: Brønderslev