Aalborg CSP udførte et omfattende pre-feasibility studie for en kunde i Texas, USA.

Formålet med studiet var at undersøge, hvorvidt det var muligt at benytte et CSP (koncentreret solenergi) – mere specifikt et soltårn til direkte dampproduktion – til at drive samt imødekomme efterspørgslen efter et fleksibelt energi- og vandafsaltningsanlæg i Midland, Texas. CSP-anlægget skulle gøre det muligt for kunden at producere såvel ferskvand og køling som elektricitet samt sælge sidstnævnte til elnettet.

Hvis det var muligt at gennemføre og implementere projektet, skulle CSP-anlægget inkludere en termisk energilagringsløsning, der gjorde det muligt at producere energi både efter solnedgang samt i spidsbelastningsperioder.

Aalborg CSPs rolle:

Aalborg CSP var ansvarlig for integrationen af solteknologier og energisystemer. Virksomheden leverede ydermere simuleringer af flere virtuelle demoer, eksempelvis simuleringer af solintegrationen, el-enheden og afsaltningsenheden. Derudover blev der etableret et forskningssamarbejde med Aalborg Universitet (AAU). Instituttet for Kemiteknik på AAU analyserede en vandprøve fra kunden i Texas og resultaterne blev efterfølgende brugt i Aalborg CSPs termodynamiske simuleringer. Resultatet af projektet var en komplet studie rapport.

FAKTA:

Kunde/finansiering: Ikke oplyst
Teknologi: CSP soltårn – direkte damp
Kapacitet: 60 MWe - 100 MWe
Leveringsomfang: Pre-feasibility studie rapport samt tekniske og finansielle analyser
Tidsramme: 2020-2021

VIL DU VIDE MERE:

Hammam Soliman
Afdelingsleder
Integrerede energisystemer
Telefon: +45 91 92 18 50

 

Miguel Herrador Moreno
Senior Sales og R&D Manager
Telefon: +34 625 174 010