DANIDA Business Explorer giver tilskud til danske virksomheder i forbindelse med undersøgelse af konkrete business cases i en række udviklingslande, heriblandt Egypten.

Aalborg CSP havde en konkret case på El-Galala-plateauet, hvor energi såvel som vand er særligt efterspurgt. Virksomhedens repræsentant i Egypten, Sigma AO, fik positiv respons fra projektdirektøren for El-Galala Plateuet. Aalborg CSP blev bedt om at fokusere deres tekniske erfaring på East Port Said regionen. East Port Industrial Park er en del af et gigantisk projekt, der har til hensigt at fremme regionen omkring Suezkanalens rolle i international handel samt udvikle de tre kanalbyer: Suez, Ismailia og Port Said. Bygherren vil forsyne industriparkens fabrikkerne med den nødvendige infrastruktur, energi og vand såfremt fabrikkerne indgår lejeaftale med bygherren.

Aalborg CSPs rolle:

Aalborg CSP og Sigma AO indgik en aftale med East Port Said Development om at udføre et feasibility studie. Formålet med studiet var at undersøge og fastslå, hvorvidt CSP (koncentreret solenergi) kan dække dele af industriparkens energi- og ferskvandsbehov.
Projektets gennemførlighed skulle vurderes. Derudover skulle det fastslås, hvorvidt det var kommercielt levedygtigt at implementere et integreret energisystem baseret på CSP elproduktion samt vandafsaltning til industriparken i East Port Said.

FAKTA:

Kunde/finansiering: Danmarks Udenrigsministerium - DANIDA BUSINESS EXPLORER 2018
Teknologi: Integreret energisystem (CSP + afsaltning + lager + gaskedel)
Kapacitet: 40 & 50 MWth + 2,5 millioner m3 afsaltet vand årligt
Leveringsomfang: Pre-feasibility studie rapport samt tekniske og finansielle analyser
Tidsramme: 2018-2019

VIL DU VIDE MERE:

Hammam Soliman
Afdelingsleder
Integrerede energisystemer
Telefon: +45 91 92 18 50

 

Miguel Herrador Moreno
Senior Sales og R&D Manager
Telefon: +34 625 174 010