Suncharge projektet blev støttet af EUDP (Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram) og koordineret af det danske firma HELIAC.

Formålet med projektet var at udvikle og bygge et nyt type stenfyldt energilager. Derudover inkluderede projektet ligeledesdesign og installering af et dampkedelsystem.

Aalborg CSPs rolle: 

Aalborg CSP er ansvarlig for at udarbejde en 3D model af anlægget samt for at designe både dampkedelsystemet samt  dampkedelsystemets transmissionsvæske-loop.

FAKTA:

Kunde/finansiering: Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP)
Teknologi: Termisk energilager + dampkedelsystem
Kapacitet: 15 kW
Leveringsomfang: Detaljeret engineering samt 3D model
Tidsramme: 2018-2021

VIL DU VIDE MERE:

Hammam Soliman
Afdelingsleder
Integrerede energisystemer
Telefon: +45 91 92 18 50

 

Miguel Herrador Moreno
Senior Sales og R&D Manager
Telefon: +34 625 174 010