Formålet med DESOLINATION projektet er at sammenkoble lavkvalitets spildvarme fra to forskellige CSP (koncentreret solenergi) cyklusser til et innovativt afsaltningssystem baseret på fremadrettet osmose.

Demonstrationsanlægget i Saudi-Arabien huser allerede en 100kWe luft-Bryton-cyklus, som vil blive koblet sammen med afsaltningssystemet.

For at imødekomme fremtidige og mere effektive kredsløb vil der desuden blive installeret en 1MWe CO2-blandingsstrømcyklus. Denne vil blive demonstreret sammen med det eksisterende kraftværk

Der vil blive udført mere end 2300 timers tests for at kunne vurdere CSP- og afsaltningsteknologierne samt for at optimere deres effektivitet. Læs mere på DESOLINATIONs hjemmeside.

Aalborg CSP’s rolle:

Aalborg CSP er ansvarlig for at lede projektets første arbejdspakke (WP1). I WP1 fastlægges og valideres de generelle og vigtigste specifikationer for projektet. Disse fatlægges og valideres med udganspunkt i projektets KPI'er. Disse specifikationer inkluderer størrelsen på strømkredsløbet, integrationsskema, tilgængelighed af solressourcer, termisk effektkarakterisering fra det eksisterende CSP-anlæg (så som vandmængde og varmeoverførselsvæske), jord tilgængelig til udarbejdelse af prototype, havvandskarakterisering, definition af delsystemernes effektivitet (eksempelvis varmevekslerne), renheden af det producerede vand samt krav til saltvandskoncentration.

FAKTA:

Kunde/finansiering: Den Europæiske Unions Horizon 2020 projekt under aftalenr. 101022686
Teknologi: Solvarme + superkritisk CO2 + fremadrettet osmose til afsaltning
Kapacitet: 2 MWe
Leveringsomfang: Detaljeret design, konstruktion og tilrettelæggelse i forbindelse med udvikling af integrerede energisystemer
Tidsramme: 2020-2024

VIL DU VIDE MERE:

Hammam Soliman
Afdelingsleder
Integrerede energisystemer
Telefon: +45 91 92 18 50

 

Miguel Herrador Moreno
Senior Sales og R&D Manager
Telefon: +34 625 174 010